قیمت خودروهای تا ۳۰  میلیون تومان

نام خودرو قیمت شرکت قیمت بازار با گارنتی پیشنهاد دست دوم هم قیمت کم کارکرد
پراید ۱۱۱ ۲۰٫۵ ۲۰٫۵ تیبا
پراید ۱۳۲ ۲۰ ۲۰ تیبا
پراید ۱۴۱ ۱۹٫۵ ۱۸٫۵ پراید ۱۳۲
تیبا ۲۴ ۲۴ ۴۰۵/ریو
تیبا ۲ ۲۷٫۵ ۲۷  کیا ریو
پژو  GLX405 ۲۹ ۲۸٫۵ سمند LX
پژو ۴۰۵ SLX ۳۱ ۳۰٫۵ پارس
سمند LX ۳۰ ۳۰ پارس
سمند LX EF7 ۳۲ ۳۲ پارس
ام وی ام ۱۱۰ جدید ۳۲ ۲۹٫۵ ام وی ام  ۳۱۵
ساینا ۲۷٫۵ ۲۸ ام وی ام ۳۱۵

 قیمت خودروهای ۳۰  تا ۴۰میلیون تومان

نام خودرو قیمت شرکت قیمت بازار با گارنتی پیشنهاد دست دوم هم قیمت کم کارکرد
سورن ELX ۳۷ ۳۷ پارس LX
پارس ۳۵٫۵ ۳۵٫۵ هیوندای ورنا
پارس LX ۳۷٫۵ ۳۸٫۵ تندر۹۰ اتوماتیک
راین  v 5 ۳۷ ۳۴ .
رانا LX ۳۳ ۳۳ سورن ELX
 T2 , 206 ۳۲٫۵ ۳۲٫۵ تندر ۹۰ E2
T5 , 206 ۳۷ ۳۷  تندر ۹۰ E2
V8 , 206 ۳۷٫۵ ۳۷٫۵  تندر ۹۰ E2
ام وی ام ۳۱۵ ۴۲ ۴۰ تندر۹۰ اتوماتیک
تندر E 2 ۳۷ ۳۹ جک  J5 1.5
ساینا ۲۷٫۵ ۲۸ ام وی ام ۳۱۵