چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۷

واردات برنج از اول مردادماه ممنوع مي شود

وزير جهاد كشاورزي از ابلاغ ممنوعيت واردات برنج در زمان عرضه توليد داخل در روزهاي آينده به وزارت بازرگاني و گمرك كشور خبر داد و گفت : واردات برنج به كشور از اول مردادماه تا پايان آذر ماه ممنوع مي شود.

\’صادق خليليان\’ در حاشيه افتتاح بزرگترين كشتارگاه صنعتي طيور كشور در آمل به خبرنگاران گفت: اين اقدام در راستاي ممنوعيت عرضه برنج خارجي در زمان توليد و توزيع برنج داخلي صورت مي گيرد.
به گزارش ایرنا، وي اظهار داشت: بنا به دستور رييس جمهوري و براساس ماده 16 قانون افزايش بهره وري اين اختيار به وزارت جهادكشاورزي داده شد تا زمان ورود محصولات كشاورزي تنظيم و نيازسنجي شود.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به ابلاغ و اجراي ممنوعيت ورادات برنج از اول مردادماه تا ديماه سال گذشته، بيان داشت: سياست وزارت جهادكشاورزي استفاده از توليد داخل است و در صورت نياز به برخي محصولات در حد مشخصي اقدام به واردات خواهد شد.
خليليان از بيان ميزان واردات برنج به كشور در سال گذشته خودداري كرد و افزود : ميزان واردات محصولات كشاورزي طي سال گذشته از نظر وزني حدود 27درصدكاهش داشت كه به طور حتم اين روند كاهش در سال جاري ادامه خواهد يافت و شاهد كاهش واردات محصولات كشاورزي خواهيم بود.
خليليان با تاكيد بر لزوم ساماندهي واردات محصولات كشاورزي، گفت: به منظور حمايت از توليد محصولات داخلي، واردات كشور بايد مديريت و ساماندهي شود.
وزير جهاد كشاورزي در مورد توسعه مكانيزاسيون كشت برنج در مازندران نيز گفت: در برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي توجه جدي به امر مكانيزاسيون برنج شد و در اين راستا تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري شمال كشور در اولويت قرار گرفت.
خليليان با اشاره به نشاي مكانيزه حدود 30 هزار هكتار از شاليزارهاي مازندران طي سال جاري، افزود : پيش بيني مي شود تا سال 92 بخش عمده اي از مراحل كشت و برداشت برنج در كشور به روش مكانيزه انجام شود.
وزيرجهاد كشاورزي روز سه شنبه براي افتتاح بزرگترين كشتارگاه صنعتي طيور كشور به شهرستان آمل سفركرد.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=1383
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما