چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
نحوه فروش خودروهای تویوتا

شرایط فروش ایرتویا به‌روز شد

ایرتویا شرایط متنوع اقساطی را برای این خودرو در تیپ T2-G به شکل اقساط ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه با مبلغ تسهیلات تا سقف ۹۰ میلیون تومان و تحویل فوری در نظر گرفته تا علاقه مندان بتوانند امکان انتخاب شرایط مناسب خرید این خودرو را دارا باشند.

به گزارش اخبار خودرو ، در بخشنامه جدید ایرتویا عامل فروش خودروهای تویوتا در ایران مدل و تیپ های متنوعی از محصولات این شرکت از جمله پریوس،روفور آماده فروش اعلام شده است که در صورت انتخاب شرایط اقساطی جهت خرید این خودروها می توانیم از ۳ روش پرداخت به صورت اقساط ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه با وام های خرید خودرو به ترتیب ۵۰، ۶۲ و  ۷۰  میلیون تومان برای پریوس بهره مند شویم.

همچنین علاقه مندان می توانند تیپ های B (مدل ۲۰۱۶) و T1 (مدل ۲۰۱۷) را برای اولین بار با دو روش، نقدی با ۵ میلیون تومان تخفیف نقدی و اقساطی با ۶۰ میلیون تومان وام بدون کارمزد و اقساط ۱۲ ماهه تهیه نماییم. روفور را در تیپ های  T3-E  و  T2-G طبق بخشنامه جدید ایرتویا می توان نمود.

ایرتویا شرایط متنوع اقساطی را برای این خودرو در تیپ T2-G به شکل اقساط ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه با مبلغ تسهیلات تا سقف ۹۰ میلیون تومان و تحویل فوری در نظر گرفته تا علاقه مندان بتوانند امکان انتخاب شرایط مناسب خرید این خودرو را دارا باشند.همچنین علاقه مندان می توانند در صورت تمایل جهت خریداری تیپ T3-E روفور با شرایط خرید استثنایی به صورت دو مرحله “پرداخت اولیه”به شکل پرداخت اول در زمان ثبت نام و پرداخت دوم ۶۰ روز بعد ( دریافت چک در زمان ثبت نام) به همراه ۱۸% سود مشارکت و در زمان تسویه با انتخاب دو روش نقدی و یا اقساطی (برای مبلغ تکمیل وجه) اقدام نموده که در صورت انتخاب تسویه نقدی امکان بهره مندی از هدیه ویژه ایرتویا و در صورت انتخاب تسویه اقساطی از دو روش ۱۰ ماهه بدون کارمزد و ۲۴ ماهه با کارمزد ۱۶% بهره مند می شوند.

در این بخشنامه علاوه بر خودروهای تویوتا، شرایط جذاب برای خودروهای لوکس لکسوس نیز در نظر گرفته شده است. خریداران می توانند از شرایط فروش ویژه لکسوس  NXمدل فول C ۲۰۱۶ در تعداد محدود به شکل ۸ میلیون تومان تخفیف نقدی (در صورت خرید نقدی) و  یا اقساط ۱۰ ماهه با ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد بهره مند شوند.

خودروهای ژاپنی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو مدل سال تیپ قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت (ریال) سایر هزینه ها (بیمه اعتباری و ترهین) بیمه بدنه یکساله تعداد اقساط فاصله اقساط مدت باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) زمان تحویل مبلغ تسهیلات (ریال)
ایرتویا (آریتا) پریوس ۲۰۱۶ B ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۵۳,۰۰۰ ۱۲ ماهانه ۱۲ ماه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فوری ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ T1 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۰۰۰ ۱۲ ماهانه ۱۲ ماه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فوری ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ A ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ A ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ A ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ B ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ B ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ B ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ C ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ C ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ C ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۲ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۲ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۲ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۳ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۳ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ ۳ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ EU+ سانروف ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ EU+ سانروف ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پریوس ۲۰۱۷ EU+ سانروف ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روفور ۲۰۱۷ T2-G ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ فوری ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
روفور ۲۰۱۷ T2-G ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ ۹ دو ماه یکبار ۱۸ ماه ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ فوری ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
روفور ۲۰۱۷ T2-G ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
روفور ۲۰۱۷ T3-E ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲۷,۳۶۳,۰۰۰ ۱۰ ماهانه ۱۰ ماه ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ روزه ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
روفور ۲۰۱۷ T3-E ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۶۳,۰۰۰ ۸ سه ماه یکبار ۲۴ ماه ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ روزه ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ EXCLUSIVE ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ EXCLUSIVE ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ EXCLUSIVE ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT SPT 2 ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT SPT 2 ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT SPT 2 ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 200T ۲۰۱۷ F SPORT ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۶ فول C ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۱۳۵,۰۰۰ ۱۰ ماهانه ۱۰ ماه ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ فوری ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول G ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول G ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول G ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول F SPORT – G ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول F SPORT – G ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول F SPORT – G ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول C ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول C ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX 300H ۲۰۱۷ فول C ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار ۱۲ ماه ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ فوری ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایرتویا شرایط جدید فروش خودروهای روفور مدل ۲۰۱۷ را آغاز کرده است. به پیش پرداخت ها هزینه ترهین و بیمه بدنه (بجز مواردی که طبق بخشنامه رایگان اعلام شده است) نیز به مبالغ اعلام شده اضافه می گردد.
نویسنده : مدیر سایت

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. مک لارن
    در ارتباط با مطلب : شرایط فروش ایرتویا به‌روز شد

    من اولین بارکه عاشق شدم عاشق تویوتاشدم چیکارکنم خوب تویوتا عشق اولمه عشق دوم هنوزپیدانکردم خخخخخخخخخ

دیدگاه شما