چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۴۷
شرایط فروش اقساطی خودروهای کره ای

فروش اسپورتیج مدل ۲۰۱۷ تحویل ۹۰ روزه

شرکت اطلس خودرو فروش علی الحساب خودروهای اسپورتیج GDI مدل ۲۰۱۷ خود را از روز گذشته مجددا آغاز نموده و این خودرو را با تاریخ تحویل ۹۰ روزه و قیمت علی الحساب ۱۸۹ میلیون تومان ثبت نام می نماید.

به گزارش اخبار خودرو ، پیش پرداخت لازم برای خرید این خودرو صد میلیون تومان اعلام شده است.فعلا شرایط فروش جدید سال ۹۶ این شرکت اعلام نشده است ولی همچنان با شرایط فروش سال گذشته نسبت به ثبت نام اقدام می گردد. همچنین این شرکت سایر محصولات خود را به صورت نقدی و یا اعتباری با بازپرداخت حداکثر تا  ۳۶ ماهه به فروش می رساند و ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش پرداخت ، دریافت می نماید. در جداول فروش این شرکت خودرو سورنتو و اپتیما و سراتو برای فروش اقساطی با تحویل ۳۰ روزه دیده می شود.

خبری از شرایط فروش جدید رامک خودرو در سال جدید نیز نمی باشد و شرکت رامک خودرو شرایط فروش خودروهای اعتباری و یا قسطی خود را در اواخر روزهای سال ۹۵ اعلام نموده و فعلا این شرایط به روز نشده است و این شرکت همچنان با شرایط اعلام شده در جداول زیر نسبت به فروش خودروهای تیوولی و کوراندو اقدام می نماید. بر این اساس خودرو تیوولی را بصورت ۱۲۰ روزه و خودرو کوراندو مدل ۲۰۱۷ را بصورت ۹۰ روزه تحویل میدهد و در این طرح اقساطی ۱۲ ماهه تا ۳۶ ماهه دیده می شود.که ۵۰ درصد بعنوان پیش پرداخت دریافت شده و مابقی بصورت اقساط می باشد که فروش خودرو کوراندو در حالت ۱۲ ماهه اقساطی بدون کارمزد می باشد.

شرکت آسان موتور شرایط فروش خودروهای خود را در جداول فروش خود ثابت نگاه داشته و طبق سیاست شرکت  قبل پیش پرداخت ها ۵۰ درصد قیمت خودرو بوده و اقساط تا سقف ۳۶ ماه به شرح جدول زیر می باشند. تاریخ تحویل همه محصولات این شرکت ۳۰ روزه بوده و فقط خودرو سانتافه بصورت ۶۰ روزه به فروش می رسد.

خودروهای کره ای
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط (هر ماه) مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده درصد پیش پرداخت
اطلس خودرو (کیا موتورز) سورنتو ۲۰۱۶                   ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۶,۲۹۳,۴۱۶            ۱۹۵,۴۷۰,۱۷۸ ۱۲            ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۸۶۳,۲۳۶,۴۰۶           ۲,۵۵۹,۲۳۹,۵۹۴ ۵۰%
سورنتو ۲۰۱۶                   ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۶,۲۹۳,۴۱۶            ۲۰۹,۱۷۸,۶۱۸ ۲۴              ۵۷,۹۰۸,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۸۴۹,۵۲۷,۹۶۶           ۲,۷۲۵,۲۶۴,۰۳۴ ۵۰%
سورنتو ۲۰۱۶                   ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۶,۲۹۳,۴۱۶            ۲۲۳,۸۶۷,۶۹۸ ۳۶              ۴۳,۱۳۹,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۸۳۴,۸۳۸,۸۸۶           ۲,۹۰۳,۱۶۵,۱۱۴ ۵۰%
اپتیما ۲۰۱۶ JF                   ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰,۸۱۸,۱۲۸            ۱۵۴,۴۹۹,۸۳۲ ۱۲              ۸۳,۶۳۹,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۷۰۴,۶۸۲,۰۴۰           ۲,۰۲۸,۹۸۵,۹۶۰ ۴۹%
اپتیما ۲۰۱۶ JF                   ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰,۸۱۸,۱۲۸            ۱۶۵,۶۱۸,۴۳۲ ۲۴               ۴۶,۹۶۷,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۶۹۳,۵۶۳,۴۴۰           ۲,۱۶۳,۶۴۴,۵۶۰ ۴۹%
اپتیما ۲۰۱۶ JF                   ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰,۸۱۸,۱۲۸            ۱۷۷,۵۳۴,۰۷۲ ۳۶              ۳۴,۹۸۹,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۶۸۱,۶۴۷,۸۰۰           ۲,۳۰۷,۹۵۶,۲۰۰ ۴۹%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۵,۸۲۴,۱۸۴            ۱۱۷,۱۳۸,۲۹۴ ۱۲              ۶۳,۲۰۴,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۵۳۲,۰۳۷,۵۲۲           ۱,۵۴۱,۴۱۰,۴۷۸ ۴۹%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۵,۸۲۴,۱۸۴            ۱۲۵,۵۴۰,۶۹۴ ۲۴              ۳۵,۴۹۲,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۵۲۳,۶۳۵,۱۲۲           ۱,۶۴۳,۱۷۲,۸۷۸ ۴۹%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۵,۸۲۴,۱۸۴            ۱۳۴,۵۴۳,۵۷۴ ۳۶              ۲۶,۴۴۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۵۱۴,۶۳۲,۲۴۲           ۱,۷۵۲,۲۰۷,۷۵۸ ۴۹%
ریو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴              ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ ۱۲              ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷           ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ ۴۴%
ریو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴              ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ ۲۴              ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷           ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ ۴۴%
ریو ۴ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴            ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ ۳۶              ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷              ۸۳۷,۲۶۳,۵۷۳ ۴۴%
ریو ۵ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴              ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ ۱۲              ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷           ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ ۴۴%
ریو ۵ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴              ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ ۲۴              ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷           ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ ۴۴%
ریو ۵ درب ۲۰۱۶                   ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰               ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۲۱۴,۱۰۴            ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ ۳۶              ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷           ۱,۳۷۶,۳۹۹,۵۷۳ ۴۴%
پیکانتو ۲۰۱۶                     ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰               ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰            ۷۰,۶۹۹,۴۵۰                ۸,۳۶۳,۳۵۲ ۳۶              ۱۴,۵۱۲,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۲۸۵,۹۳۷,۱۹۸              ۹۳۱,۴۹۴,۸۰۲ ۴۷%
پیکانتو ۲۰۱۶                     ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰               ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰            ۶۵,۷۵۹,۵۳۰                ۸,۳۶۳,۳۵۲ ۲۴              ۱۹,۴۸۱,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۲۹۰,۸۷۷,۱۱۸              ۸۷۱,۶۶۶,۸۸۲ ۴۷%
پیکانتو ۲۰۱۶                     ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰               ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰            ۶۱,۱۴۶,۸۵۰                ۸,۳۶۳,۳۵۲ ۱۲              ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ ۳۰ روز کاری             ۲۹۵,۴۸۹,۷۹۸              ۸۱۵,۸۰۲,۲۰۲ ۴۷%
شرکت اطلس خودرو شرایط فروش اقساطی خود را برای محصولات خود ادامه داده است.قیمت نقدی اعلام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد. ولی قیمت تمام شده با بیمه بدنه یکساله و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
آسان موتور (هیوندای)  اکسنت – ۲۰۱۶                ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۸۷۵,۹۵۲              ۹۵,۵۵۲,۱۴۱ ۱۲              ۵۰,۸۴۹,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱,۲۵۳,۶۱۶,۰۹۳ ۵۹%
 اکسنت – ۲۰۱۶                ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۸۷۵,۹۵۲              ۹۸,۸۷۰,۹۸۱ ۱۸              ۳۵,۹۴۸,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱,۲۹۳,۸۱۰,۹۳۳ ۵۹%
 اکسنت – ۲۰۱۶                ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۸۷۵,۹۵۲            ۱۰۲,۳۱۱,۸۶۱ ۲۴              ۲۸,۵۵۴,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱,۳۳۵,۴۸۳,۸۱۳ ۶۰%
 اکسنت – ۲۰۱۶                ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۸۷۵,۹۵۲            ۱۰۵,۸۷۲,۶۲۱ ۳۰              ۲۴,۱۶۲,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱,۳۷۸,۶۰۸,۵۷۳ ۶۰%
 اکسنت – ۲۰۱۶                ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۲,۸۷۵,۹۵۲            ۱۰۹,۵۵۶,۵۰۱ ۳۶              ۲۱,۲۷۲,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱,۴۲۳,۲۲۴,۴۵۳ ۶۰%
سانتافه GDI – 2016                ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰            ۲۵,۳۹۰,۸۹۶            ۱۸۸,۷۳۸,۸۳۹ ۱۲            ۱۰۰,۲۷۲,۰۰۰ ۶۰ روز کاری        ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۴۷۲,۳۹۳,۷۳۵ ۵۰%
سانتافه GDI – 2017                ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰            ۲۵,۳۹۰,۸۹۶            ۱۹۵,۲۸۲,۰۱۹ ۱۸              ۷۰,۸۸۷,۰۰۰ ۶۰ روز کاری        ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۵۵۱,۶۳۸,۹۱۵ ۵۰%
سانتافه GDI – 2018                ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰            ۲۵,۳۹۰,۸۹۶            ۲۰۲,۰۶۸,۱۹۹ ۲۴              ۵۶,۳۰۷,۰۰۰ ۶۰ روز کاری        ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۶۳۳,۸۲۷,۰۹۵ ۵۰%
سانتافه GDI – 2019                ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰            ۲۵,۳۹۰,۸۹۶            ۲۰۹,۰۹۱,۹۷۹ ۳۰              ۴۷,۶۴۷,۰۰۰ ۶۰ روز کاری        ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۷۱۸,۸۹۲,۸۷۵ ۵۰%
سانتافه GDI – 2020                ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰            ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰            ۲۵,۳۹۰,۸۹۶            ۲۱۶,۳۵۳,۳۵۹ ۳۶              ۴۱,۹۴۷,۰۰۰ ۶۰ روز کاری        ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۸۰۶,۸۳۶,۲۵۵ ۵۰%
 سوناتا ال اف ۲۰۱۶                ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۱,۰۵۸,۸۰۰            ۱۵۶,۷۶۴,۸۳۰ ۱۲              ۸۳,۱۶۴,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۰۵۰,۷۹۱,۶۳۰ ۵۰%
 سوناتا ال اف ۲۰۱۶                ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۱,۰۵۸,۸۰۰            ۱۶۲,۱۹۲,۳۷۰ ۱۸              ۵۸,۷۹۳,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۱۱۶,۵۲۵,۱۷۰ ۵۰%
 سوناتا ال اف ۲۰۱۶                ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۱,۰۵۸,۸۰۰            ۱۶۷,۸۱۹,۷۱۰ ۲۴              ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۱۸۴,۶۷۸,۵۱۰ ۵۰%
 سوناتا ال اف ۲۰۱۶                ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۱,۰۵۸,۸۰۰            ۱۷۳,۶۴۶,۳۱۰ ۳۰              ۳۹,۵۱۸,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۲۵۵,۲۴۵,۱۱۰ ۵۰%
 سوناتا ال اف ۲۰۱۶                ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۱,۰۵۸,۸۰۰            ۱۷۹,۶۶۷,۳۱۰ ۳۶              ۳۴,۷۹۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۳۲۸,۱۶۶,۱۱۰ ۵۰%
 توسان تی ال ۲۰۱۷                ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰               ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۱,۶۶۰,۴۸۰            ۱۶۱,۴۳۲,۱۴۷ ۱۲              ۸۵,۵۴۰,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۱۰۹,۵۷۲,۶۲۷ ۵۰%
 توسان تی ال ۲۰۱۷                ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰               ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۱,۶۶۰,۴۸۰            ۱۶۷,۰۱۵,۲۰۷ ۱۸              ۶۰,۴۷۳,۰۰۰ ۳۰ روز کاری           ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲,۱۷۷,۱۸۹,۶۸۷ ۵۰%
شرکت آسان موتور شرایط فروش اقساطی خود را برای محصولات خود آغاز نموده است.قیمت نقدی اعلام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد. ولی قیمت تمام شده با بیمه بدنه یکساله و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
رامک خودرو (سانگ یانگ) تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲              ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰ ۷۰%
تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰%
تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲              ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۰۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶۵%
تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶۵%
تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
تیوولی                   ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰               ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶              ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰ روز کاری           ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰%
نیو کوراندو ۲۰۱۷                 ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲              ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری           ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵%
نیو کوراندو ۲۰۱۷                 ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری           ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۷۳%
نیو کوراندو ۲۰۱۷                 ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸              ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری           ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶۶%
نیو کوراندو ۲۰۱۷                 ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری           ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۶۶%
نیو کوراندو ۲۰۱۷                 ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –            ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴              ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری           ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
شرکت رامک خودرو فروش اعتباری خود را با خودرو تیوولی با قیمت جدید و خودرو کوراندو  را ادامه داده است.
نویسنده : مدیر سایت

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما