جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹

شرایط فروش اقساطی بدون بهره خودروهای اروپایی

شرکت پرشیا خودرو با سیاست یکسان همچنان از ابندای سال تاکنون شرایط فروش اقساطی ۶ ماهه الی ۲۴ ماهه و پیش پرداخت حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را حفظ نموده و فقط چند مدل از محصولات خود را به جدول اضافه و یا کسر نموده است.

به گزارش اخبار خودرو ،فروش رنو کولئوس، جدید ترین کراس اوور برند RENAULT  با قیمت قطعی از سوی نگین خودرو آغاز شده است. گفتنی است موعد تحویل این خودرو ۶۰ روزه و با سود مشارکت ۱۶ درصد خواهد بود. پیش پرداخت لازم برای ثبت نام این خودرو صد میلیون تومان خواهد بود. نگین خودرو در طول این هفته شرایط فروش اقساطی خود را برای خودروهای داستر در تیپ های متفاوت و خودرو سیمبل ۱۶۰۰ مدل ۲۰۱۶ ادامه داده است. شرکت نگین خودرو نیز مانند اکثر شرکت ها ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش پرداخت دریافت داشته و مابقی را می توانیم به اقساط ۲۴ ماهه با کارمزد ۱۴ درصد و یا ۱۸ درصد پرداخت به شرح جدول زیر نماییم.

شرکت پرشیا خودرو با سیاست یکسان همچنان از ابندای سال تاکنون شرایط فروش اقساطی ۶ ماهه الی ۲۴ ماهه و پیش پرداخت حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را حفظ نموده و فقط چند مدل از محصولات خود را به جدول اضافه و یا کسر نموده است.

شرکت آرین موتور تابان همچنان شرایط فروش خود که در سال ۹۶ اعلام کرده بود را این هفته ادامه داده و در این جدول مدل های ۲۰۱۷ از کلیه محصولات این شرکت را جای داده است. همه محصولات این شرکت بصورت تحویل فوری و حتی شرایط فروش بدون بهره ۱۴ و یا ۱۲ ماهه برای فروش خودروها نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین با دریافت ۵۰ درصد قیمت خودرو بعنوان پیش پرداخت مابقی به اقساط برای DS5 دریافت می دارد. همچنین این شرکت شرایط جدید فروش بدون بهره و کارمزد خودرو DS6 و DS5LS و همچنین DS4 را نیز ایجاد کرده است که برای اطلاع از آن می بایست به سایت شرکت آرین موتور تابان مراجعه فرمایید.

خودروهای اروپائی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو خودرو(ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
نگین خودرو سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۶          ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۶          ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۶          ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۶          ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۲۴,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۶۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰          ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۶۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۵,۸۴۰,۰۰۰ فوری     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ فوری     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۵,۸۴۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
نگین خودرو شرایط فروش خود را هر هفته به روز رسانی می نماید و این هفته فروش داستر را متنوع اعلام نموده است.
آرین موتور تابان DS 5 ۲۰۱۷       ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۴ ماهانه              ۶۷,۸۵۷,۱۴۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
DS 5 ۲۰۱۷       ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۴۷,۴۲۷,۹۰۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
DS 6 ۲۰۱۷       ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲%
DS 5LS ۲۰۱۷       ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴%
DS 4 ۲۰۱۷       ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۴۴,۴۴۴,۴۴۴ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS 4 ۲۰۱۷       ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS 3 ۲۰۱۷       ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰         ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۳,۳۳۳,۳۳۳ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
DS 3 ۲۰۱۷       ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰         ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۵,۹۶۰,۵۳۰ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
آرین موتور تابان شرایط فروش محصولات خود را به روز رسانی نموده است.
پرشیا خودرو ۲۱۸i Active Tourer ۲۰۱۶       ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
۲۱۸i Active Tourer ۲۰۱۷       ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
۷۳۰Li Sedan – Pur Excellence ۲۰۱۶       ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – First Class ۲۰۱۶       ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential ۲۰۱۷       ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual ۲۰۱۷       ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential Sport Individual ۲۰۱۷       ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Prestige ۲۰۱۷       ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Diamond+ ۲۰۱۷       ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual ۲۰۱۷       ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual Composition ۲۰۱۷       ۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
شرکت پرشیا خودرو شرایط جدید فروش محصولات خود را به روزرسانی نموده و با شرایط جدید به فروش می رساند.
نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما