چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

شرایط فروش اقساطی بدون بهره خودروهای کره ای و چینی و ژاپنی

شرکت آرین موتور پویا شرایط فروش هفته گذشته را برای محصولات خود ادامه داده و بر همین اساس کلیه محصولات خود را به صورت ۳۰ و ۶۰ روزه با انتخاب مشتریان به فروش می رساند.

به گزارش اخبار خودرو ،شرکت آرین موتور پویا شرایط فروش هفته گذشته را برای محصولات خود ادامه داده و بر همین اساس کلیه محصولات خود را به صورت ۳۰ و ۶۰ روزه با انتخاب مشتریان به فروش می رساند. در این میان خودرو اوتلندر با تاریخ تحویل فوری واگذار می گردد. شرکت آرین موتور حدود ۶۰ درصد قیمت خودرو را به صورت نقدی و تحت عنوان پیش پرداخت در زمان ثبت نام از مشتریان دریافت داشته و ۴۰ درصد باقیمانده را طی ۱۲ ماه بدون بهره و یا ۲۴ ماه با بهره ۱۴ درصد می توان پرداخت نمود.

شرایط فروش شرکت جهان نوین آریا از هفته پیش همچنان ادامه دارد و فروش قسطی نیسان جوک و نیسان ایکس تریل در جدول فوق دیده می شود. حداقل زمان تحویل برایمحصولات نیسان ۳۰ روز می باشد و حدود ۶۵% قیمت خودرو را نقدا به عنوان پیش پرداخت و مابقی را طی ده الی دوازده ماه به اقساط پرداخت نماییم. این شرایط حدود دو هفته است که آغاز شده است.

شرکت پرستوی آبی عامل فروش خودروهای شرکت راین خودرو شرایط فروش اقساطی اعلام شده خود را برای خودرو وولکس دنده ای و وولکس اتوماتیک و راین وی ۵ اعلام نموده است در این طرح فروش پیش پرداخت را در یک مرحله و به مقدار حدود ۵۵ درصد قیمت خودرو به شرح جدول زیر دریافت می دارد. تعداد اقساط ۱۲ ماهه می باشد که طی ۴ فقره چک از مشتریان دریافت می شود.

شرکت سیف خودرو شرایط جدید خود در سال ۹۶ را اعلام ننموده و آخرین شرایط اعلام شده در سال ۹۵ به شرح جدول زیر اعلام شده است.

خودروهای کره ای
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
رامک خودرو کوراندو       ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰         ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰                         –        ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهیانه              ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری      ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵%
شرکت رامک خودرو به مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می نماید. شرایط اعلام شده آخرین شرایط اعلام شده توسط این شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۵ می باشد.
خودروهای چینی
راین خودرو (پرستوی آبی ارگ) راین V5  دنده ای          ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۷ ۹ چک سه ماهه              ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ فوری      ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴%
وولکس C30 اتوماتیک          ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ۸ چک سه ماهه              ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳%
وولکس C30 اتوماتیک          ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۳۰ ۱۰ چک سه ماهه              ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30 اتوماتیک          ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ۴ چک سه ماهه              ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30          ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ۸ چک سه ماهه              ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵%
وولکس C30          ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۷ ۹ چک سه ماهه              ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹%
وولکس C30          ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ۴ چک سه ماهه              ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30          ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه              ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30          ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه              ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
شرکت پرستوی آبی ارگ عامل فروش خودروهای وولکس  شرایط  فروش  خود را تمدید کرده است.
خودروهای ژاپنی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط مدت باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
آرین موتور پویا میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵       ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۲۳,۹۶۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ماهانه              ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ فوری      ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵       ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۲۳,۹۶۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ماهانه              ۴۵,۶۲۷,۰۰۰ فوری      ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵       ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰         ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه              ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز      ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵       ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰         ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهانه              ۴۵,۶۲۷,۰۰۰ ۶۰ روز      ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی ASX – مدل ۲۰۱۷       ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ماهانه              ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی ASX – مدل ۲۰۱۷       ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ماهانه              ۳۶,۰۱۶,۰۰۰ ۳۰ روز      ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی ASX – مدل ۲۰۱۷       ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه              ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز      ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
میتسوبیشی ASX – مدل ۲۰۱۷       ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۴۴,۸۶۹,۵۰۰ ۲۴ ماهانه              ۳۶,۰۱۶,۰۰۰ ۶۰ روز      ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
لنسر ۱۸۰۰ – مدل ۲۰۱۷       ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰         ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ماهانه              ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
لنسر ۱۸۰۰ – مدل ۲۰۱۷       ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰         ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ماهانه              ۲۷,۳۷۳,۰۰۰ ۳۰ روز      ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
لنسر ۱۸۰۰ – مدل ۲۰۱۷       ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه              ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز      ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
لنسر ۱۸۰۰ – مدل ۲۰۱۷       ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰         ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۲۷,۸۹۵,۶۰۰ ۲۴ ماهانه              ۲۷,۳۷۳,۰۰۰ ۶۰ روز      ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
میراژ ۲۰۱۷          ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۱۲ ماهانه              ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
میراژ ۲۰۱۷          ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰                         –                         – ۲۴ ماهانه              ۱۵,۸۴۶,۰۰۰ ۳۰ روز      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
میراژ ۲۰۱۷          ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه              ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
میراژ ۲۰۱۷          ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰         ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۹۸,۹۷۵,۱۰۰ ۲۴ ماهانه              ۱۵,۸۴۶,۰۰۰ ۶۰ روز      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
آرین موتور پویا همچنان تمامی خودروهای خود را به صورت اقساطی بدون بهره  به فروش می رساند.
سیف خودرو فارستر ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۵       ۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰        ۲۰۲,۳۲۰,۰۰۰ ۸ ماهانه            ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری      ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴%
فارستر ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶       ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰        ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵ دو ماه یکبار            ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵ روز کاری      ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸%
فارستر ۲۵۰۰ مدل ۲۰۱۵       ۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۹۰,۶۲۰,۰۰۰ ۶ دو ماه یکبار            ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری   ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
XV 2000 مدل ۲۰۱۶       ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰         ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰        ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۶۰,۹۲۰,۰۰۰ ۵ دو ماه یکبار            ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری      ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷%
لگاسی ۲۵۰۰ – مدل ۲۰۱۵       ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰         ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۱۸۷,۹۲۰,۰۰۰ ۵ دو ماه یکبار            ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ۹۰ روز کاری      ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶%
سیف خودرو عامل فروش خودروهای سوبارو شرایط فروش خود را تمدید نموده و یه مبالغ قیمت فوق مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه شده است.
جهان نوین آریا نیسان ایکس تریل       ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۰ ماهانه            ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
نیسان ایکس تریل       ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ماهانه            ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
نیسان جوک       ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۲ ماهانه              ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
نیسان جوک       ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰        ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۰ ماهانه              ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳%
نیسان جوک       ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰        ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰                         – ۱۰ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز      ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱%
جهان نوین آریا عامل فروش خودروهای نیسان شرایط اقساطی نیسان جوک و ایکس-تریل را برای تحویل ۳۰ روزه اعلام نموده است.
نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما