شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۰ - ۸:۵۰

تعرفه‌ خدمات سیم‌کارت‌های همراه اول

هم‌چنین وصل مجدد هر بار ۲۰ هزار ریال بوده و وصل سرویس پیامک در سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری به صورت رایگان و دریافت ریزمکالمات به ازای هر دوره ۳۰۰۰ ریال (دریافت ریزمکالمات ازطریق خدمات غیرحضوری) است.

محل ثبت‌نام سیم‌کارت به‌عنوان مبدا مخابراتی مشترک شناخته می‌شود که درصورت خروج مشترک از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مکالمه مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذکور به عنوان هزینه‌ جابه‌جایی محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، تعرفه‌ بسیاری از خدمات ارتباطی مانند تغییر نشانی در سیم‌کارت‌ دایمی و اعتباری ۱۵هزار ریال، تعویض سیم‌کارت سوخته و مفقود شده در سیم‌کارت‌ها ۵۰ هزار ریال، تغییر نام در سیم‌کارت‌های اعتباری ۵ هزار ریال و در سیم‌کارت‌های دایمی ۵۰ هزار ریال است.

هم‌چنین وصل مجدد هر بار ۲۰ هزار ریال بوده و وصل سرویس پیامک در سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری به صورت رایگان و دریافت ریزمکالمات به ازای هر دوره ۳۰۰۰ ریال (دریافت ریزمکالمات ازطریق خدمات غیرحضوری) است.

هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) تلفن‌ همراه به همراه و ثابت و یا از تلفن ثابت به ثابت و یا همراه به اندازه‌ مکالمه است؛ یعنی به هر میزانی که از این سرویس استفاده شود، مانند تعرفه‌ مکالمه محاسبه خواهد شد.

از نکات قابل توجه برای مشترکان؛ خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذکور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی است (البته به استثناء ارایه صورتحساب المثنی که مبلغ دو هزار ریال است و مشترک باید در همان محل و در دفاتربه صورت نقدی پرداخت کند)؛ تاکید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی هم از دیگر موارد تاکید شده است.

اما تعرفه‌ دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر ماهانه ۵۰ هزار ریال، سرویس دیتا ماهانه ۵۰ هزار ریال، ارایه‌ ریز مکالمات هر صفحه ۵۰۰ ریال و به ازاء هر دوره ۳۰۰۰ ریال (ازطریق خدمات غیرحضوری)، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهکاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان است.

درخواست اصلاح آدرس، فعال‌سازی سرویس انتظار مکالمه و فعال‌سازی سرویس انتقال مکالمه هم به‌صورت رایگان است اما وصل سرویس صندوق پست صوتی ۱۰ هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی مبلغ دو هزار ریال هزینه دارد که مشترک باید در همان محل و در دفاتر پرداخت کند؛ در واقع تنها مبلغی است که مشترک باید به صورت نقدی پرداخت کند.

از میان خدمات همراه اول شامل مکالمه، پیامک و غیره و استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامک هزینه‌ای ندارد.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=1992
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما