یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳

شرایط فروش اقساطی خودروهای اروپایی

نگین خودرو شرایط فروش سیمبل ۲۰۱۷ را از این هفته آغاز نموده و بر همین اساس هر دو خودرو رنو داستر و رنو سیمبل را بصورت اقساطی به فروش می رساند و مجددا خودرو تلیسمان را به لیست فروش اقساطی اضافه نموده است.

به گزارش اخبار خودرو ،نگین خودرو شرایط فروش سیمبل ۲۰۱۷ را از این هفته آغاز نموده و بر همین اساس هر دو خودرو رنو داستر و رنو سیمبل را بصورت اقساطی به فروش می رساند و مجددا خودرو تلیسمان را به لیست فروش اقساطی اضافه نموده است. نگین خودرو شرایط فروش اقساطی را همه مدل ها و تیپ های متفاوت خودرو داستر فراهم نموده است و این خودرو را با اقاط ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ماهه به فروش می رساند. ضمنا این شرکت خودرو کولئوس مدل ۲۰۱۸ را با  قیمت ۲۱۸ میلیون تومان و قیمت قطعی و تاریخ تحویل ۶۰ روزه عرضه می نماید.

شرکت آرین موتور تابان لیست متنوعی از محصولات مدل های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خود را برای فروش آماده نموده است. و خودروهای دی‌اس ۵، ۵ ال‌اس، ۶ و ۳ که مدل‌های ۲۰۱۶ آن نیز موجود است، با قیمت مناسب‌تری نسبت به مدل‌های ۲۰۱۷ عرضه می نماید.شایان ذکر است که این خودروها تحویل فوری و به تعداد محدود هستند و با شرایط اقساط ۱۲،۱۴ و ۱۸ و ۲۴ ماهه عرضه خواهند شد، خودروهای دی‌اس ۵ ال‌اس و دی‌اس ۶ با اقساط ۲۴ ماهه بدون بهره هستند،خودروی دی‌اس ۵ با اقساط ۱۴ ماهه بدون بهره و ۲۴ ماهه با بهره ۱۸٪ و خودروی دی‌اس ۳ با اقساط ۱۲ ماهه بدون بهره و ۲۴ ماهه با بهره ۱۸٪ به خریداران عرضه خواهد شد.

 

شرایط فروش خودرو جدید ۵۳۰i  توسط پرشیا خودرو اعلام شده است. قیمت این خودرو از ۴۸۹ میلیون تومان آغاز و برای مدل سوپر اسپورت مدل ۲۰۱۷ تا قیمت ۵۶۴ میلیون تومان ادامه خواهد داشت. شرایط پرداخت اقساط ۶ الی ۲۴ماه برای این خودرو در نظر گرفته شده است. پیش پرداخت ها نیز در حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می دهند.

خودروهای اروپائی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو خودرو(ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو
نگین خودرو سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ فوری     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ۴۰%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ فوری     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲ ۴۰%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۳۰ ماهانه              ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ فوری     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۳ ۴۰%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴ ۴۰%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۵ ۴۰%
سیمبل ۱۶۰۰ ۲۰۱۷          ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰                           – ۳۰ ماهانه              ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۶ ۴۰%
تلیسمان ۲۰۱۷       ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهانه              ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰ روز     ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳%
داستر ۲۰۰۰ – ۴WD-SE ۲۰۱۷       ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۵,۸۴۰,۰۰۰ فوری     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ فوری     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۶          ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰         ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۳۰ ماهانه              ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ فوری     ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۷       ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۷       ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۷       ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰                           – ۱۲ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
داستر ۲۰۰۰ – ۲WD-PE ۲۰۱۷       ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰         ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰          ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰                           – ۲۴ ماهانه              ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز     ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰%
نگین خودرو که شرایط فروش خود را هر هفته به روز رسانی می نماید فعلا از ابتدای تیر با شرایط فوق خودروهای خود را به فروش می رساند.
آرین موتور تابان DS5 ۲۰۱۶       ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۴ ماهانه              ۶۷,۸۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS5 ۲۰۱۶       ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS6 ۲۰۱۶       ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
DS4 ۲۰۱۶       ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶%
DS4 ۲۰۱۶       ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶%
DS3 ۲۰۱۶       ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۳,۳۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
DS3 ۲۰۱۶       ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰         ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۵,۹۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰%
DS 5 ۲۰۱۷       ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۴ ماهانه              ۶۷,۸۵۷,۱۴۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
DS 5 ۲۰۱۷       ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۴۷,۴۲۷,۹۰۰ ۱۵ روز     ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
DS 6 ۲۰۱۷       ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲%
DS 5LS ۲۰۱۷       ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴%
DS 4 ۲۰۱۷       ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۸ ماهانه              ۴۴,۴۴۴,۴۴۴ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS 4 ۲۰۱۷       ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز     ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷%
DS 3 ۲۰۱۷       ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰         ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۱۲ ماهانه              ۴۳,۳۳۳,۳۳۳ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
DS 3 ۲۰۱۷       ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰         ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۲۵,۹۶۰,۵۳۰ ۱۵ روز     ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳%
آرین موتور تابان شرایط فروش محصولات خود را ادامه داده است.
پرشیا خودرو ۲۱۸i Active Tourer ۲۰۱۶       ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
۲۱۸i Active Tourer ۲۰۱۷       ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
۷۳۰Li Sedan – Pur Excellence ۲۰۱۶       ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – First Class ۲۰۱۶       ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential ۲۰۱۷       ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential Individual ۲۰۱۷       ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Essential Sport Individual ۲۰۱۷       ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Prestige ۲۰۱۷       ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Diamond+ ۲۰۱۷       ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual ۲۰۱۷       ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual Composition ۲۰۱۷       ۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Prigressive ۲۰۱۷       ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Convenience ۲۰۱۷       ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Performance ۲۰۱۷       ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷       ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه              ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹%
X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷       ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰                           –                           – ۲۴ ماهانه            ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز  ۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. nader
    در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای اروپایی

    تحویل با ظهور اقا امام زمان البته همان موقع هم خودروهاشون ایراد داره

دیدگاه شما