دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲

تحویل یک‌ماهه خودروهای کرمان‌موتور

کرمان موتور همچنین برای خودروی لیفان ۸۲۰ شرایط فروش ۴۰ ماهه را ایجاد کرده است که با کمترین مبلغ اقساط بتوان این خودرو را خریداری کرد.

به گزارش اخبار خودرو ، کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه نیمه‌دوم آبان‌ماه را ادامه داده و پس از افزایش قیمتی که برای محصولات خود در اوایل ماه جاری اعمال کرد، همچنان فروش اقساطی تا سقف ٣۶ ماهه را ادامه می‌دهد.

لیفان 820

لیفان ۸۲۰

برخی از محصولات این شرکت طبق جدول زیر به‌صورت اقساط ۴٠ ماهه عرضه می‌شوند. پیش‌پرداخت دریافتی در محصولات کرمان‌موتور نیز حدود ۵٠ درصد است و بیمه بدنه به مشتریان تعلق خواهد گرفت.

این شرکت همچنان سه محصول شرکت لیفان خود به نام‌های X50، X60 و ۸۲۰ را با شرایط اقساطی به‌فروش می‌رساند و پیش‌پرداخت‌ دریافتی برای خودروی لیفان x60 از ٢٨ درصد آغاز می‌‌شود.

کرمان موتور همچنین برای خودروی لیفان ۸۲۰ شرایط فروش ۴۰ ماهه را ایجاد کرده است که با کمترین مبلغ اقساط بتوان این خودرو را خریداری کرد.

 

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ اولین چک (ریال) مبلغ سایر چک ها (ریال) وعده تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۱۰  ماهانه ۵۲,۵۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۲۰  ماهانه ۲۸,۵۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۳۰  ماهانه ۲۰,۶۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰     ۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۴۰  ماهانه ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰     ۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۱۰  ماهانه ۴۴,۹۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۲۰  ماهانه ۲۴,۲۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۳۰  ماهانه ۱۷,۸۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۴۰  ماهانه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰     ۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۱۰  ماهانه ۳۷,۹۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۲۰  ماهانه ۲۰,۵۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۳۰  ماهانه ۱۴,۶۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰     ۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶درصد
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۴۰  ماهانه ۱۲,۳۰۰,۰۰۰  –  یک ماه ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰     ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰         ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۱۲  ماهانه ۳۶,۲۶۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰     ۵۸۶,۶۲۰,۰۰۰ ۲۷درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰         ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰   –                ۲۴  ماهانه ۱۹,۸۸۰,۰۰۰  –  یک ماه ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰     ۶۲۸,۶۲۰,۰۰۰ ۲۷درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهانه ۱۵,۲۹۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۱,۹۴۰,۰۰۰ ۲۷درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهانه ۳۱,۵۶۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۲۲۰,۰۰۰ ۳۶درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهانه ۱۷,۲۸۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۲۲۰,۰۰۰ ۳۶درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهانه ۱۳,۲۹۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۹,۹۴۰,۰۰۰ ۳۶درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهانه ۲۶,۳۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴۵درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهانه ۱۴,۶۸۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۳,۸۲۰,۰۰۰ ۴۵درصد
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهانه ۱۱,۲۹۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۹۴۰,۰۰۰ ۴۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۵۸,۱۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۳۱,۷۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۲۳,۲۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۱۹,۷۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۴۸,۸۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۱۹,۳۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۱۶,۳۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۳۵,۴۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۱۹,۳۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۱۴,۲۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹درصد
جک اس ۵ دنده ای ۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹درصد
جک اس ۵ اتوماتیک ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهانه ۴۲,۱۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۳درصد
جک اس ۵ اتوماتیک ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهانه ۲۳,۴۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳درصد
جک اس ۵ اتوماتیک ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهانه ۱۷,۷۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵۳درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۶۱,۰۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۳۳,۲۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۲۴,۲۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۲۰,۶۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۵۴,۷۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۲۹,۵۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۲۱,۷۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۱۸,۴۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۰ ماهانه ۴۹,۰۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۰ ماهانه ۲۶,۶۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهانه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷درصد
لیفان ۸۲۰ ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۴۰ ماهانه ۱۵,۹۰۰,۰۰۰  – یک ماه ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷درصد
نویسنده : لیلا کلانتری

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما