چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - ۸:۴۶

تازه ترین یافته ها از تاثیرات تلفن همراه بر بدن

همچنین هنگامی که به شدت هر یک از نشانه‌های بیماری امتیازی داده شد و مجموع این امتیازات تعیین شد، بین استفاده از تلفن همراه و محل قرار دادن گوشی حین مکالمه با مجموع شدت نشانه‌های بیماری ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده شد.

اختلال در توجه، تمرکز و کمر درد ارتباط معنی‌دار آماری با استفاده از تلفن همراه دارد، اما بروز و شدت این نشانه‌ها در کاربران به عوامل روانشناختی نسبت به حساسیت ظاهری آن‌ها در مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، با توجه به این‌که بیشتر مطالعات قبلی در زمینه عوارض ناشی از مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی تلفن‌های همراه محدود به اظهارات شخصی افراد می‌شود، سید محمدجواد مرتضوی، دانشیار فیزیک پزشکی مرکز تحقیقات علوم پرتوی و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پژوهشی را با هدف بررسی توانایی افراد در تشخیص مواجهه واقعی و کاذب با این امواج و بررسی تغییرات علائم حیاتی در هنگام رویارویی واقعی با میدان‌های الکترومغناطیسی نسبت به مواجهه کاذب انجام داده است.

در این پژوهش طی دو مرحله غربالگری از میان ۷۰۰ دانشجو، تعداد ۲۰ نفر با علائم حساسیت زیاد نسبت به مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی و عدم مواجهه زیاد با سایر منابع میدان‌های الکترومغناطیسی، غیر از تلفن همراه انتخاب شده و پس از کسب رضایت طی دو نوبت به‌صورت واقعی و کاذب به مدت ۱۰ دقیقه در معرض پرتوهای ریزموج تابشی از تلفن همراه قرار گرفته و از آن‌ها در‌خواست شد تا احساس خود را در مورد وجود یا نبود عوارض بیان کنند.

تمام این افراد در مرحله سوم مطالعه به دستگاه‌های مانیتور ICU متصل شده و علائم حیاتی آنها نظیر ضربان قلب، تنفس، و فشار خون به دقت ثبت شد.

یافته‌ها بیان کننده این مطلب بود که اختلال در توجه و تمرکز و کمر درد ارتباط معنی‌دار آماری با استفاده از تلفن همراه داشتند، همچنین هنگامی که به شدت هر یک از نشانه‌های بیماری امتیازی داده شد و مجموع این امتیازات تعیین شد، بین استفاده از تلفن همراه و محل قرار دادن گوشی حین مکالمه با مجموع شدت نشانه‌های بیماری ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده شد.

در مرحله دوم تنها ۵ نفر معادل ۲۵ درصد از افراد توانستند در هر دو آزمایش مواجهه واقعی و کاذب وجود یا نبود پرتوهای ریزموج تابشی از تلفن همراه را تشخیص دهند که این درصد کاملا منطبق با میزان احتمال تشخیص‌های کاملا تصادفی است. این افراد در مرحله سوم مطالعه هیچ‌گونه تغییری در علائم حیاتی نظیر ضربان قلب، تنفس، و فشار خون در مراحل تابش واقعی و کاذب نداشتند.

نتایج این مطالعه در راستای دیگر مطالعات می‌تواند تأییدکننده نقش عوامل روانشناختی در افرادی باشد که دارای حساسیت ظاهری نسبت به مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی هستند.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=804
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما