سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۸:۳۵

معرفي پرتيراژترين خودروهاي ايران

در سال گذشته در مجموع يك ميليون و 348 هزار و 909 دستگاه انواع خودروهاي سواري در كشور توليد شد كه يك ميليون و 225 هزار و 861 دستگاه مربوط به سه برند پرايد، پژو و سمند بود. به اين ترتيب سهم اين سه برند از كل توليد خودروهاي سواري در ايران به 91 درصد رسيد. اين سهم در سال 1388 معادل 3/92 درصد بود.

ایسنا – در سال گذشته بيش از 90 درصد از كل توليد خودروهاي سواري در ايران مربوط به سه برند پرايد، پژو و سمند بود.

در سال گذشته در مجموع يك ميليون و 348 هزار و 909 دستگاه انواع خودروهاي سواري در كشور توليد شد كه يك ميليون و 225 هزار و 861 دستگاه مربوط به سه برند پرايد، پژو و سمند بود.
به اين ترتيب سهم اين سه برند از كل توليد خودروهاي سواري در ايران به 91 درصد رسيد. اين سهم در سال 1388 معادل 3/92 درصد بود.

به صورت تفكيك شده، در سال قبل توليد انواع پرايد با افزايش 5/12 درصدي به 612 هزار و 541 دستگاه رسيد.

توليد انواع پژو نيز با رشد 5/6 درصدي بالغ بر 480 هزار و 229 دستگاه شد.

همچنين توليد انواع سمند به 133 هزار و 91 دستگاه رسيد كه حاكي از افزايش 8/29 درصدي بود.
به اين ترتيب سهم پرايد، پژو و سمند از كل توليد خودروهاي سواري در ايران در سال گذشته به 4/45، 6/35 و 9/9 رسيد. يعني اينكه سهم ساير انواع برندهاي خودرو در صنعت خودروسازي ايران كمتر از 10 درصد است.

نویسنده : مدیر سایت

لینک کوتاه : http://www.donyayekhodro.com/?p=937
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما