به روز رسانی : ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
قیمت و مشخصات خودروهای تا ۳۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
پراید ۱۱۱ B جلو هاچ بک ۱۳۰۰ ۶۳ ۱۰۳ دستی ۵ ۱۴/۵ ۷ ۸۵۰ ۲۳۴۵ ۰ ۲۰/۵ ۲۳ تیبا
پراید ۱۳۲ B جلو سدان ۱۳۰۰ ۶۳ ۱۰۳ دستی ۵ ۱۵ ۷ ۸۹۰ ۲۳۴۵ ۰ ۲۰ ۲۲ تیبا
تیبا B جلو سدان ۱۵۰۰ ۸۰ ۱۲۶ دستی ۵ ۱۴ ۷ ۱۰۱۳ ۲۴۱۵  تخمینی۱ ۲۴ ۲۶ ۴۰۵/ریو
تیبا ۲ B جلو هاچ بک ۱۵۰۰ ۸۰ ۱۲۶ دستی ۵ ۱۳/۵ ۷ ۱۰۰۳ ۲۴۱۵ ۱ تخمینی ۲۷/۵ ۲۸/۲  کیا ریو
پژو  GLX405 C+ جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۰۰ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۱/۸ ۹ ۱۱۲۰ ۲۶۶۹ ۰ ۳۰/۷ ۳۲ سمند LX
پژو ۴۰۵ SLX C+ جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۸ ۱۵۳ دستی ۵ ۱۳/۲ ۷/۵ ۱۱۲۰ ۲۶۶۹ ۰ ۳۲/۶ ۳۲/۶ پارس
سمند LX C+ جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۰۰ ۱۵۳ دستی ۵ ۱۴/۵ ۸/۶ ۱۲۲۰ ۲۶۷۱ ۱/۵ ۳۱ ۳۱/۸ پارس
سمندLX EF7 C+ جلو سدان ۱۷۰۰ ۱۱۳ ۱۵۵ دستی ۵ ۱۳ ۷/۸ ۱۳۴۰ ۲۶۷۱ ۱/۵ ۳۲ ۳۲ پارس
ام وی ام ۱۱۰ جدید A جلو هاچ بک ۱۰۰۰ ۷۰ ۹۳ ۵ دستی ۱۳ ۴/۲ ۹۴۰ ۲۳۴۰ ۱/۵ ۳۲ ۳۱ ام وی ام  ۳۱۵
ساینا B جلو سدان ۱۵۰۰ ۸۷ ۱۲۶ ۵ دستی ۱۴ ۷ ۱۰۵۰ ۲۴۱۵ ۱ تخمینی ۲۷/۵ ۲۷ ام وی ام ۳۱۵

 

قیمت و مشخصات خودروهای تا ۴۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
سورنELX C+ جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۰۰ ۱۵۳ دستی ۵ ۱۴/۵ ۸/۶ ۱۲۲۰ ۲۶۷۱ ۱/۵ ۳۸ ۳۸ پارسLX
پارس C+ جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۰۰ ۱۵۳ دستی ۵ ۱۱ ۹/۵ ۱۱۸۵ ۲۶۷۱ ۰ ۳۸ ۳۸ هیوندای ورنا
پارسLX C+ جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۸ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۳/۲ ۷/۵ ۱۱۶۵ ۲۶۷۱ ۰ ۳۹/۳ ۴۲ تندر۹۰ اتوماتیک
راین v 5 B جلو سدان ۱۵۰۰ ۹۷ . ۵ دستی . ۶/۱ . ۲۴۲۵ ۰ ۳۷ ۳۴ .
راناLX B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۲ ۷ ۱۱۰۴ ۲۴۴۵ ۳ تخمینی ۳۶/۶ ۳۴ سورنELX
T2, 206 B جلو هاچ بک ۱۴۰۰ ۸۰ ۱۱۸ دستی ۵ ۱۴ ۶/۴ ۱۰۲۵ ۲۴۴۵ ۳ ۳۴ ۳۴ تندر ۹۰ E2
T5, 206 B جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۱۰ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۱/۵ ۶/۶ ۱۰۵۵ ۲۴۴۵ ۳ ۳۹ ۳۹  تندر ۹۰ E2
V8, 206 B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۱۰ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۱/۵ ۶/۶ ۱۱۳۸ ۲۴۴۵ ۳ ۳۹/۵ ۳۹/۵  تندر ۹۰ E2
ام وی ام ۳۱۵ B جلو سدان/ هاچ بک ۱۵۰۰ ۱۰۷ ۱۴۰ دستی ۵ ۱۲/۵ ۶/۵ ۱۲۱۰ ۲۵۲۷ ۱/۵ ۴۹-۵۰ ۴۵ تندر۹۰ اتوماتیک
تندر E 2 B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۵ دستی ۱۰/۲ ۶/۵ ۱۱۰۰ ۲۶۳۰ ۳ ۳۹ ۴۲ جک J5 1.5

 

قیمت و مشخصات خودروهای۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
۲۰۷ B جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۱۰ ۱۴۲ دستی ۵ ۱۱/۵ ۶/۶ ۱۰۵۵ ۲۴۴۵ ۳ ۴۲ ۴۴ ساندرو
۲۰۷ اتوماتیک B جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۱۰ ۱۴۲ ۴ اتوماتیک ۱۲/۵ ۷/۹ . ۲۴۴۵ ۳ ۴۷ ۵۴ میتسوبیشی میراژ
دنا – دنا پلاس C+ جلو سدان ۱۷۰۰ ۱۱۴ ۱۵۵ دستی ۵ ۱۲ ۸ ۱۲۷۷ ۲۶۷۱ ۳ تخمینی ۴۲٫۷ -۴۸ ۴۳-۵۴ جک J5 1.8 اتوماتیک
ام وی ام ۵۵۰ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۳۹ ۱۸۲ دستی ۵ ۱۰/۵ ۷/۵ ۱۲۹۰ ۲۶۰۰ ۲ ۴۹ ۴۵ ام وی ام X33
لیفان ۶۲۰ C جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۳۱ ۱۶۰ دستی ۵ ۱۲ ۷/۸ ۱۱۵۵ ۲۶۰۵ ۱٫۵ تخمینی موجود نیست موجود نیست جک J5 1.5
جک J5 1.5 C جلو سدان ۱۵۰۰ ۱۱۱ ۱۴۶ دستی ۵ ۱۱/۸ ۶/۶ ۱۳۱۵ ۲۷۱۰ ۳ ۵۴ ۴۷ جک J5 1.8 اتوماتیک
تندر پلاس اتوماتیک B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۴ اتوماتیک ۱۱/۵ ۶/۹ ۱۱۰۰ ۲۶۳۰ ۳ ۴۹ ۵۱/۵ جک J5 1.8 اتوماتیک
ولکس  C30 B جلو سدان ۱۵۰۰ ۱۰۴ ۱۳۸ دستی ۵ ۱۱/۳ ۶/۸ ۱۱۴۵ ۲۶۱۰ ۲ ۵۱ موجود نیست پژو ۲۰۷ اتوماتیک
برلیانسH320/330 C جلو سدان /هاچ بک ۱۵۰۰ ۱۰۳ ۱۳۸ ۵ دستی ۱۲ ۶/۷ ۱۲۵۰ ۲۵۸۰ ۱٫۵ تخمینی ۴۴-۴۶ ۴۶/۵ جک J5 1.8 اتوماتیک
لیفان X50 J جلو CUV ۱۵۰۰ ۱۰۳ ۱۳۳ ۵دستی . . ۱۱۵۰ ۲۵۵۰ ۱ تخمینی ۴۹ ۴۶ ام وی ام X33
رنو ساندرو B جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۵ دستی ۱۰/۲ . . . ۳ ۴۳ ۴۸ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
 رنو ساندرو B جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۴ اتوماتیک ۱۱/۵ . . . ۳ ۴۹ ۵۴/۷ کیا پیکانتو
دانگ فنگ  H30 J جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۴ اتوماتیک ۱۲/۵ ۶/۹ ۱۲۵۴ . ۱/۵ ۴۵ ۴۶ ام وی ام ایکس ۳۳

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
رنو ساندرو استپ وی B جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۰ ۴ اتوماتیک ۱۱/۷ . . . ۳ ۵۴ ۶۴ هیوندای آی ۲۰
ولکس  C30 B جلو سدان ۱۵۰۰ ۱۰۴ ۱۳۸ AMT . ۷/۳ ۱۱۵۵ ۲۶۱۰ ۲ ۵۳/۵ موجود نیست .
برلیانسH320/330 C جلو سدان /هاچ بک ۱۵۰۰ ۱۰۳ ۱۳۸ ۴ اتوماتیک ۱۴/۵ ۷/۳ ۱۲۸۰ ۲۵۸۰ ۱٫۵ تخمینی ۵۱-۵۴ ۵۷ کیا پیکانتو
لیفان X50 J جلو CUV ۱۵۰۰ ۱۰۲ ۱۳۳ CVT . . ۱۱۷۵ ۲۵۵۰  ۱ تخمینی ۵۶ ۵۰ کیا پیکانتو
جک J5 1.8 C جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۴۱ ۱۶۵ ۴ اتوماتیک ۱۲/۵ ۸ ۱۳۵۵ ۲۷۱۰ ۳ ۶۳ ۶۵ هیوندای آوانته
ام وی ام ۵۵۰ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۳۹ ۱۸۲ CVT ۱۳ ۸/۵ ۱۲۹۰ ۲۶۰۰ ۲ تخمینی موجود نیست ۵۵ هیوندای آوانته
لیفان X 60 J جلو CUV ۱۸۰۰ ۱۳۱ ۱۶۸ ۵ دستی ۱۲ ۸/۳ ۱۳۳۰ ۲۶۰۰ ۱٫۵ تخمینی موجود نیست موجود نیست X33 اتوماتیک
لیفان X 60 اتومات J جلو CUV ۱۸۰۰ ۱۳۱ ۱۶۸ CVT . . . ۲۶۰۰ ۱٫۵ تخمینی ۶۴ موجود نیست سوزوکی ویتارا دنده
ام وی ام X 33  اس J جلو CUV ۲۰۰۰ ۱۳۹ ۱۸۲ CVT ۱۴/۵ ۸/۵ ۱۴۱۲ ۲۵۱۰ ۲ تخمینی ۸۰-۸۲ ۷۶ جک S5
جک S5 J جلو CUV ۲۰۰۰  توربو ۱۷۵ ۲۳۵ ۶ دستی ۱۰/۵ ۷/۷ ۱۵۰۵ ۲۶۴۵ ۳ ۸۲ ۸۷ رنو داستر
سراتو ۱۶۰۰ C جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۲۴ ۱۵۷ ۵ دستی ۱۱/۵ ۶/۶ ۱۲۳۰ ۲۶۵۰ ۳ ۸۱-۸۶ ۸۰ مزدا ۳ نسل ۱
میتسوبیشی میراژ۲۰۱۸ B جلو هاچ بک ۱۲۰۰ ۷۹ ۱۰۰ CVT ۱۳/۸ ۴/۹ ۹۲۰ ۲۴۵۱ ۳ ۹۹ (۲۰۱۸ ) ۹۴ هیوندای آی ۲۰
کیا پیکانتو ۲۰۱۶ A جلو هاچ بک ۱۲۰۰ ۸۴ ۱۲۰  ۴ اتوماتیک ۱۳/۴ ۵/۳ ۸۵۵ ۲۳۸۵ ۳ ۹۹ (۲۰۱۶) ۹۷ هیوندای آی ۲۰
هیوندای آی ۱۰ A جلو هاچ بک ۱۲۵۰ ۸۴ ۱۲۰ ۴ اتوماتیک ۱۳/۲ ۵ ۳ ۷۲ ۷۷ کیا پیکانتو
سایپا آریو C جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۴ اتوماتیک ۱۳ ۶/۷ ۱۳۲۵ ۲۷۰۰ ۲ تخمینی ۵۱ ۵۶ هیوندای آوانته
چانگانCS 35 J جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۲۲ ۱۶۰ ۴ اتوماتیک ۱۴/۵ ۷/۶ ۱۲۹۰ ۲۵۶۰ ۲ ۶۶ ۷۰ جک S5
ام وی ام ایکس ۲۲ J جلو CUV ۱۵۰۰ ۱۰۵ ۱۳۵ ۴ اتوماتیک . ۸/۳ ۱۲۱۵ ۲۵۵۵ ۲ تخمینی ۵۹-۷۰ ۶۵ فول جک اس ۵

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
سراتو۲۰۰۰ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۵۶ ۱۹۴  ۶ اتوماتیک ۱۰/۵ ۷/۸ ۱۲۴۲ ۲۶۵۰ ۳   فول۱۰۴ ۱۰۳ مزدا ۳ نسل ۲
برلیانس  V5 J جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۱۶ ۱۵۱ ۵ اتوماتیک ۱۳/۵ ۷/۶ ۱۳۹۰ ۲۶۳۰ ۲ موجود نیست موجود نیست رنو داستر
گریت وال هاوال H6 J جلو CUV ۲۴۰۰ ۱۶۲ ۲۱۰  ۴ اتوماتیک . ۹/۱ ۱۶۷۵ ۲۶۸۰ ۳ ۹۹ موجود نیست رنو داستر
رنو داستر /exclusive J جلو CUV ۲۰۰۰ ۱۳۵ ۱۹۵ ۴ اتوماتیک ۱۰/۲ ۸ ۱۱۶۰ ۲۶۷۳ ۳ ۱۱۱ ۱۱۳ توسان ۲۰۱۰
کیا ریو B جلو سدان/ هاچ بک ۱۴۰۰ ۱۰۷ ۱۳۷ ۴ اتوماتیک ۱۳/۴ ۶/۳ ۱۱۹۸ ۲۵۷۰ ۵ موجود نیست موجود نیست هیوندای الانترا
هیوندای آی ۲۰ جدید B جلو هاچ بک ۱۴۰۰ ۱۰۴ ۱۳۵ ۴ اتوماتیک ۱۳ . . . ۵ ۹۳ ۹۹ مزدا ۳ نسل ۲
رنو فلونس C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۳ ۱۹۵ ۵ دستی ۹/۶ ۶/۷ ۱۲۵۳ ۲۷۰۲ ۵ موجود نیست ۸۸ مزدا ۳ نسل ۲ دنده ای
لنسر ۱۶۰۰ C جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۱۷ ۱۵۴ ۴ اتوماتیک ۱۳/۶ ۶/۶ ۱۲۷۵ ۲۶۳۵ ۴ موجود نیست موجود نیست  کیا سراتو ۲۰۱۴
جیلی X7 J جلو CUV ۲۴۰۰ ۱۶۲ ۲۲۰ ۶ اتوماتیک ۱۲ ۸ ۱۵۶۴ ۲۶۶۱ ۳ موجود نیست موجود نیست اسپورتیج ۲۰۱۰
رنو کپچر J جلو CUV ۱۲۰۰ توربو ۱۲۰ ۱۹۰ ۶ اتوماتیک ۱۰/۹ ۵/۴ ۱۱۸۰ ۲۶۰۶ ۵ ۱۲۳ ۱۳۵  کیا سراتو ۲۰۱۴
ام جی ۶ نیو C جلو سدان ۱۸۰۰ توربو ۱۶۰ ۲۱۵ ۶ اتوماتیک ۱۰/۴ ۷ . ۲۷۰۵ ۵ ۱۳۲ موجود نیست سوناتا ۲۰۱۳
سنگ یانگ اکتیون J چهار چرخ SUV ۲۳۰۰ ۱۴۸ ۲۱۴ ۶ اتوماتیک ۱۵/۴ ۹/۶ ۱۹۵۷ ۲۷۴۰ ۴ موجود نیست موجود نیست پرادو ۲۰۰۵
سنگ یانگ کوراندو J جلو CUV ۲۰۰۰ ۱۵۰ ۱۹۷ ۶ اتوماتیک . ۸/۵ ۱۶۸۰ ۲۶۵۰ ۵ موجود نیست ۱۴۰ توسان ۲۰۱۲
کیا سراتو ۲۰۱۷ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۷۳ ۲۰۹ ۶ اتوماتیک ۱۰/۵ ۷/۷ ۱۲۶۸ ۲۶۵۰ ۵ ۱۹۹/۵ ۱۹۷ اپتیما ۲۰۱۳
کیا سراتو کوپ C جلو کوپه ۲۰۰۰ ۱۷۳ ۲۰۹ ۶ اتوماتیک ۱۰/۳ ۷/۸ ۱۳۵۵ ۲۶۵۰ ۵ موجود نیست موجود نیست جنسیس کوپه ۲۰۱۱
هیوندای اکسنت B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۲۸ ۱۵۶ ۴ اتوماتیک ۱۱/۵ ۷/۵ ۱۱۴۰ ۲۵۷۰ ۴ ۱۰۷ ۱۰۳ هیوندای الانترا
هیوندای النترا۲۰۱۶ C جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۴۸ ۱۷۸ ۶ اتوماتیک ۱۰/۷ ۷/۱ ۱۱۹۴ ۲۷۰۰ ۴ موجود نیست موجود نیست سوناتا ۲۰۱۴
هیوندای ولوستر C جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۳۸ ۱۶۷ ۶ اتوماتیک ۱۰ ۷/۸ ۱۱۷۲ ۲۶۵۰ ۵ موجود نیست موجود نیست جنسیس کوپه
رنو فلوئنس ۲۰۰۰ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۳ ۱۹۵ CVT ۱۰/۵ ۷/۸ ۱۲۵۳ ۲۷۰۲ ۵ موجود نیست ۱۲۰ کرولا ۲۰۱۴
رنو اسکالا۱۶۰۰ C جلو هاچ بک ۱۶۰۰ ۱۱۰ ۱۵۱ CVT ۱۱/۷ ۶/۶ ۱۲۸۳ ۲۶۴۰ ۵ موجود نیست موجود نیست هیوندای الانترا
رنو اسکالا ۲۰۰۰ C جلو هاچ بک ۲۰۰۰ ۱۴۳ ۱۹۵ CVT ۱۰/۴ ۷/۴ ۱۲۸۳ ۲۶۴۰ ۵ موجود نیست موجود نیست کرولا ۲۰۱۴
تویوتا کرولا XLI C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۳ ۱۸۶  ۴ اتوماتیک ۱۰/۴ ۸ ۱۲۲۰ ۲۷۰۰ ۴ موجود نیست موجود نیست کمری ۲۰۱۱
تویوتا یاریس B جلو سدان ۱۵۰۰ ۱۰۷ ۱۴۱ ۴ اتوماتیک ۱۱ ۷/۲ ۱۵۰۰ ۲۵۵۰ ۴ موجود نیست موجود نیست سراتو ۲۰۱۵
تویوتا یاریس B جلو هاچ بک ۱۵۰۰۰ ۱۰۷ ۱۴۱ ۴ اتوماتیک ۱۱ ۷/۲ ۱۵۰۰ ۴ موجود نیست موجود نیست سراتو ۲۰۱۴
لنسر ۱۸۰۰ ۲۰۱۸ C جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۴۰ ۱۷۶ CVT ۱۱/۵ ۷ ۱۳۵۰ ۲۶۳۵ ۵ ۱۷۹ موجود نیست اپتیما ۲۰۱۴
رنو سافران۲۰۰۰ D جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۰ ۱۹۱ CVT ۱۱/۹ ۸/۳ ۱۴۹۵ ۲۷۶۰ ۵ موجود نیست موجود نیست کمری ۲۰۱۲
سنگ یانگ تیولی J جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۲۶ ۱۶۰ ۶ اتوماتیک ۱۲/۵ ۷/۲ ۱۳۰۰ ۲۶۰۰ ۴ موجود نیست ۱۴۰ سراتو ۲۰۱۴
رنو داستر ۴WD 2018 J چهار چرخ CUV ۲۰۰۰ ۱۳۵ ۱۹۵ ۴ اتوماتیک ۱۰/۷ ۷/۸ ۱۲۹۴ ۲۶۷۳ ۴ ۱۶۵ ۱۵۹ توسان ۲۰۱۲
مزدا ۳ تیپ ۴ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۷ ۱۸۷ ۵ اتوماتیک ۹/۵ ۸/۲ . . ۵ ۱۳۴/۵ ۱۳۹ سراتو ۲۰۱۴
چری تیگو ۵ J جلو CUV ۲۰۰۰ ۱۳۹ ۱۸۲ CVT . . ۱۵۴۰ . ۴ ۱۰۷ ۱۰۶ توسان ۲۰۱۰
جک S5 J جلو CUV ۲۰۰۰ توربو ۱۷۵ ۲۶۵ ۶ اتوماتیک ۸ ۱۵۴۵ ۲۶۴۵ ۴ ۱۰۰ ۱۰۴ رنو داستر
هایما S7 J جلو CUV ۲۰۰۰ ۱۴۸ ۱۸۰ ۵ اتوماتیک ۱۳/۵ ۸/۸ ۱۵۴۵ ۲۶۱۹ ۳ تخمینی ۷۹ ۷۸ رنو داستر
هایما S7 توربو J جلو CUV ۱۸۰۰ توربو ۱۷۰ . ۶ اتوماتیک . . . ۲۶۱۹ ۳ تخمینی ۹۶ ۹۱ رنو داستر
BYD S6 J جلو CUV ۲۴۰۰ ۱۶۰ ۲۲۹ ۶ اتوماتیک . ۹/۸ ۱۷۷۰ ۲۷۲۰ ۴ ۹۹ ۱۰۲ توسان ۲۰۱۰
لیفان ۸۲۰ D جلو سدان ۲۴۰۰ ۱۶۵ ۲۲۶ ۶ اتوماتیک . ۸/۷ ۱۵۴۵ ۲۷۷۵ ۴ تخمینی ۹۱ ۹۱ کمری ۲۰۰۸
آسا  بسترن B 50F C+ جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۴۲ ۱۷۲ ۶ اتوماتیک ۱۱/۵ ۸/۲ ۱۳۹۵ ۲۶۷۵ ۴ تخمینی ۷۶/۵ ۸۰ مزدا ۳ نسل ۲
جیلی امرگرند۷ C جلو سدان ۱۸۰۰ ۱۳۷ ۱۷۲ ۶ اتوماتیک ۱۳/۵ ۸/۵ ۱۳۱۰ ۲۶۵۰ ۴ موجود نیست موجود نیست رنو مگان۲۰۰۰
جیلی  امرگرند۷ C جلو هاچ بک ۱۸۰۰ ۱۳۷ ۱۷۲ ۶ اتوماتیک ۱۳/۵ ۸/۵ ۱۲۹۶ ۲۶۵۰ ۴ موجود نیست موجود نیست هیوندای آوانته
رنو سیمبل B جلو سدان ۱۶۰۰ ۱۰۵ ۱۴۵ ۴ اتوماتیک ۱۱ ۷/۱ ۱۰۸۱ . ۴ موجود نیست ۶۷ رنو مگان۲۰۰۰
چری آریزو ۵ توربو C جلو سدان ۱۵۰۰ توربو ۱۴۷ ۲۱۰ CVT ۱۰ ۷ ۱۳۸۷ ۲۶۵۰ ۴ ۸۷ ۸۵ کیا سراتو ۲۰۱۲
نیسان جوک J جلو CUV ۱۶۰۰ ۱۱۷ ۱۵۸ CVT ۱۰/۵ ۶/۵ . . ۵ ۱۷۲-۱۸۴ ۱۶۰-۱۸۰ ASX 2012
DS 3 B جلو هاچ بک سه در ۱۲۰۰ توربو ۱۱۰ ۲۰۵ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۵/۶ . ۲۴۶۴ ۵ ۱۸۸/۵ ۱۶۵ آلفارومئو جولیتا ۲۰۱۵
هیوندای الانترا ۲۰۱۸ C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۶۳ ۱۹۸ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۷/۴ ۱۳۲۰ . ۵ ۱۹۸ (۲۰۱۸) ۱۸۸ سوناتا ۲۰۱۴
چری تیگو ۷ J جلو CUV ۱۵۰۰ توربو ۱۴۷ ۲۱۰  ۶ اتوماتیک ۱۰ ۷ ۱۳۰۰ . ۵ ۱۴۱ ۱۴۱ اسپورتیج ۲۰۱۳

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
سوزوکی گرند ویتارا ۲٫۴ J چهار چرخ CUV ۲۴۰۰ ۱۶۹ ۲۲۷ ۴ اتوماتیک ۱۲ ۹/۷ ۱۵۶۷ ۲۶۴۰ ۴ ۱۴۷ ۱۴۳ اسپورتیج ۲۰۱۲
سنگ یانگ اکتیون J چهار چرخ SUV ۲۳۰۰ ۱۴۸ ۲۱۴ ۶ اتوماتیک ۱۵/۴ ۹/۶ ۱۹۵۷ ۲۷۴۰ ۴ موجود نیست موجود نیست پرادو ۲۰۰۶
سنگ یانگ کوراندو J چهار چرخ CUV ۲۰۰۰ ۱۵۰ ۱۹۷ ۶ اتوماتیک . ۹ ۱۶۸۰ ۲۶۵۰ ۵ موجود نیست موجود نیست سانتافه ۲۰۱۰
تویوتا کرولاGLI C جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۴۳ ۱۸۶ ۴ اتوماتیک ۱۰/۴ ۸/۱ ۱۲۷۵ ۲۷۰۰ ۴ موجود نیست موجود نیست کمری ۲۰۱۳
میتسوبیشی ASX 2018 J چهار چرخ CUV ۲۰۰۰ ۱۴۷ ۱۹۷ CVT ۹/۵ ۸/۴ ۱۳۸۵ ۲۶۷۰ ۵ ۲۲۹ ۲۲۷ تویوتا راو۴ ۲۰۱۳
کیا اپتیما D جلو سدان ۲۴۰۰ ۱۷۸ ۲۳۰ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۸ ۱۴۳۶ ۲۷۹۵ ۵ موجود نیست موجود نیست کیا کادنزا ۲۰۱۳
کیا اسپورتیج J چهار چرخ CUV ۲۴۰۰ ۱۷۵ ۲۲۷ ۶ اتوماتیک ۱۰/۵ ۹/۲ ۱۵۸۸ ۲۶۴۰ ۵ موجود نیست موجود نیست سانتافه ۲۰۱۵
هیوندای توسان J چهار چرخ CUV ۲۴۰۰ ۱۷۵ ۲۲۷ ۶ اتوماتیک ۱۰ ۹/۲ ۱۴۹۲ ۲۶۴۰ ۵ موجود نیست موجود نیست سانتافه ۲۰۱۵
هیوندای آی ۴۰ D جلو سدان ۲۰۰۰ ۱۷۶ ۲۱۲ ۶ اتوماتیک ۹ ۸/۷ ۱۴۵۵ ۲۷۷۰ ۵ موجود نیست موجود نیست کیا کادنزا ۲۰۱۳
سوناتا  LF  ۲۰۱۶ D جلو سدان ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۰ ۶ اتوماتیک ۹/۲ ۸ ۱۵۱۰ ۲۸۰۴ ۵ ۲۴۳ ۲۳۵(۲۰۱۷) هیوندای آزرا ۲۰۱۳
رنو سافران ۲۵۰۰ D جلو سدان ۲۵۰۰ ۱۷۷ ۲۳۳ ۶ اتوماتیک ۱۰/۷ ۹/۷ ۱۶۰۰ ۲۷۶۰ ۵ موجود نیست موجود نیست هیوندای آزرا ۲۰۱۳
آلفا رومئو جولیتا ۱٫۴ C جلو هاچ بک ۱۴۰۰ توربو ۱۷۰ ۲۵۰ ۶ اتوماتیک ۷/۷ ۵/۲ ۱۳۱۰ ۲۶۳۴ ۵ ۱۷۲ ۱۶۶ بنز سی ۲۰۰ ،۲۰۰۹
تویوتا کمری XLE D جلو سدان  +elctric 2500 ۲۰۰ ۳۵۰ ۶ اتوماتیک ۷/۵ ۵/۸ . ۲۷۷۵ ۵ موجود نیست ۲۴۵ هیوندای آزرا ۲۰۱۴
کیا اپتیما۲۰۱۸  JF D جلو سدان ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۱ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۸ . ۲۸۰۴ ۵ ۲۶۷ (۲۰۱۸) ۲۶۲(۲۰۱۸) کیا کادنزا ۲۰۱۴
ام جی GS J چهار چرخ CUV ۲۰۰۰ توربو ۲۱۷ ۳۵۰ ۶ اتوماتیک ۸/۵ . . ۲۶۵۰ ۵ ۱۶۰ ۱۶۵ کیا سورنتو ۲۰۱۱
DS 5 LS D جلو سدان ۱۶۰۰ توربو ۱۶۵ ۲۴۰ ۶ اتوماتیک ۱۰/۵ ۶/۳ . ۲۷۱۵ ۵ موجود نیست ۱۶۵ بی ام دبلیو ۳۲۰
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ D جلو سدان ۱۶۰۰ توربو ۱۹۰ ۲۶۰ ۷ اتوماتیک ۷/۸ ۶/۲ ۱۴۴۵ ۲۸۰۸ ۵ موجود نیست ۲۵۵ لکسس ES250
هیوندای توسان TL J ۴WD CUV ۲۰۰۰ ۱۶۵ ۱۹۷ ۶ اتوماتیک ۱۱/۵ ۸/۸ ۱۵۹۸ ۲۶۷۰ ۵ ۲۳۹/۵ ۲۷۰ هیوندای سانتافه
نیسان جوک اسپرت J چهار چرخ CUV ۱۶۰۰ توربو ۱۸۸ ۲۴۰ CVT ۸/۵ ۶/۵ ۱۳۷۲ . ۵ ۲۳۰ موجود نیست کیا سورنتو۱۳-۲۰۱۲
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ J چهار چرخ CUV ۲۴۰۰ ۱۸۱ ۲۳۷ ۶ اتوماتیک ۱۰/۴ ۹/۳ ۱۵۰۰ ۲۶۷۰ ۵ ۲۸۰ ۳۰۰ سانتافه ۲۰۱۵
 سوناتا هایبرید ۲۰۱۸ D جلو سدان ۲۰۰۰ +Electric ۱۹۳ ۲۰۵ ۶ اتوماتیک ۸/۳ ۵/۶ ۱۵۹۰ ۲۸۰۵ ۵ موجود نیست ۲۶۵ تویوتا کمری هایبرید
تویوتا پریوس C جلو سدان ۱۸۰۰ +ELCTRIC ۱۲۱ ۱۶۳ CVT ۱۰/۶ ۳/۳ ۱۳۹۸ . ۵ ۱۹۹-۲۰۸ ۱۹۵ سوناتا هایبرید ۲۱۰۶

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۲۰۰  تا ۲۵۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
 کیا سورنتو۲۰۱۸ J چهار چرخ CROSS OVER ۲۴۰۰ ۱۸۸ ۲۴۱ ۶ اتوماتیک ۹/۸ ۱۰/۷ ۱۷۰۰ ۲۷۸۰ ۵ ۳۲۴(۲۰۱۸) ۳۶۰ BMW X3 2013
تویوتا RAV4 2018 J چهار چرخ CROSS OVER ۲۵۰۰ ۱۷۷ ۲۳۳ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۹/۲ ۱۶۲۰ ۲۶۶۰ ۵ ۳۳۶-۳۴۸ ۳۲۰ لکسس ان ایکس
هوندا CRV-EX J چهار چرخ CROSS OVER ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۵ CVT ۸/۵ ۸/۳ ۱۶۲۵ ۲۶۱۸ ۵ موجود نیست موجود نیست لکسوس RX 2011
هوندا CRV  Touring J چهار چرخ CROSS OVER ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۵ CVT ۸/۵ ۸/۳ ۱۶۲۵ ۲۶۱۸ ۵ موجود نیست موجود نیست لکسوس RX 2011
هوندا آکورد D جلو سدان ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۵ CVT ۹ ۷/۶ ۱۵۲۶ ۲۷۷۵ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW 523 2011
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ j چهار چرخ CROSS OVER ۲۴۰۰ ۱۷۰ ۲۳۲ CVT ۱۰/۵ ۹ ۱۴۹۵ ۲۶۷۰ ۵ ۲۹۹(۲۰۱۸) ۲۹۱ لکسوس RX 2010
هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ J چهار چرخ CROSS OVER ۲۴۰۰ ۱۸۵ ۲۴۵ ۶ اتوماتیک ۱۱/۹ ۱۱/۲ ۱۶۴۰ ۲۷۰۰ ۵ ۳۳۵ ۳۳۵ BMW X3 2013
هوندا اودیسه M جلو MPV ۲۴۰۰ ۱۷۲ ۲۲۵ CVT ۱۱ ۷/۸ ۱۷۶۹ ۲۹۰۰ ۵ موجود نیست موجود نیست لند کروز ۲۰۰۹
DS 5 2017 D جلو هاچ بک بزرگ ۱۶۰۰ توربو ۱۶۵ ۲۴۰ ۶ اتوماتیک ۱۰/۴ ۵/۹ ۱۶۱۵ ۲۷۲۷ ۵ ۳۱۳ (۲۰۱۸) موجود نیست BMW 320 2014
DS 6 2017 J جلو CUV ۱۶۰۰ توربو ۱۶۵ ۲۴۰ ۶ اتوماتیک ۹/۵ ۶/۷ ۱۵۲۵ ۲۷۳۲ ۵ ۳۳۰(۲۰۱۸) موجود نیست BMW X3 2013
لکسوسCT 200 h C جلو هاچ بک ۱۸۰۰ + ELC ۱۳۶ ۱۴۲ E-CVT ۱۰/۳ ۵/۶ ۱۴۶۵ ۲۶۰۰ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW 320 2013
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ J چهار چرخ CROSS OVER ۲۵۰۰ ۱۷۰ ۲۳۷ CVT ۱۱ ۹ ۱۴۰۰ . ۵ ۲۸۹ ۲۸۳ BMW X3 2013
رنو کولئوس ۲۰۱۷ J چهار چرخ CROSS OVER ۲۵۰۰ ۱۷۰ ۲۳۳ CVT ۹/۸ ۸/۳ ۱۶۰۷ ۲۷۰۵ ۵ موجود نیست ۳۰۵ bmw X3 2011

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۲۵۰  تا ۳۲۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
ولو V40 D جلو هاچ بک بزرگ  توربو ۲۰۰۰ ۲۱۳ ۳۰۰ ۶ اتوماتیک ۶/۳ ۷/۵ ۱۴۶۲ ۲۶۴۷ ۵ امتیاز کامل موجود نیست موجود نیست BMW 528 2013
ولوV40 D جلو هاچ بک بزرگ  توربو۲۰۰۰ ۲۱۳ ۳۰۰ ۶ اتوماتیک ۶/۳ ۷/۵ ۱۴۶۲ ۲۶۴۷  امتیاز کامل ۵ موجود نیست موجود نیست BMW 528 2014
ولو XC60 J جلو CROSS OVER توربو ۲۰۰۰ ۲۴۵ ۳۲۰ ۶ اتوماتیک ۸/۹ ۸ ۱۷۴۰ ۲۷۷۴ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW X3M 2014
ولو XC60 J جلو CROSS OVER توربو ۲۰۰۰ ۲۴۵ ۳۲۰ ۶ اتوماتیک ۸/۹ ۸ ۱۷۴۰ ۲۷۷۴ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW X3M 2015
لکسوسES250 D جلو سدان ۲۵۰۰ ۱۸۴ ۲۳۵ ۶ اتوماتیک ۹/۸ ۷/۸ ۱۶۶۰ ۲۸۱۹ ۵ موجود نیست موجود نیست BENZ E250 2014
لکسوس IS 250 D عقب سدان ۲۵۰۰ ۲۰۵ ۲۵۲ ۶ اتوماتیک ۸/۳ ۹/۷ ۱۵۵۵ ۲۸۰۰ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW 528M 2014
بی ام دبلیو ۲۱۸ -۲۲۵ C جلو MPV ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۲۷۰ ۸ اتوماتیک . . . . ۵ موجود نیست موجود نیست تویوتا پریویا
بی ام دبیلو ۲۲۰-۲۳۰ S عقب کروک توربو ۲۰۰۰ ۱۸۴-۲۵۲ ۲۹۰-۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶-۷٫۷ ۵/۸ ۱۶۱۵-۱۶۵۰ . ۴ ۴۲۹-۵۱۶ موجود نیست BMW 428 2015

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۳۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
بی ام دبلیو X1 2.5 J چهار چرخ CUV ۲۰۰۰ ۲۳۱ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۵ ۶/۶ ۱۶۱۵ . ۵ موجود نیست ۵۱۰ BMW X3 2016
لکسوس GS 250 E عقب سدان ۲۵۰۰ ۲۰۷ ۲۵۳ ۶ اتوماتیک ۸/۶ ۹/۴ ۱۶۴۰ ۲۸۵۰ ۵ موجود نیست موجود نیست بنز E250 2014
ولو C70 S عقب کروک ۲۵۰۰ ۲۲۷ ۳۲۰  ۵ اتوماتیک ۸ ۱۰/۷ ۱۷۴۰ ۲۶۴۰ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW 428
بی ام دبلیو۳۲۰ D عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۳ ۸ اتوماتیک ۷/۳ ۵/۹ ۱۴۲۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست ۳۹۰ ۵۲۸ ۲۰۱۴
بی ام دبلیو۳۲۸ LUX D عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۵/۹ ۶/۳ ۱۴۳۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست ۵۲۸ ۲۰۱۵
بی ام دبلیو ۳۲۸ M D عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۵/۹ ۶/۳ ۱۴۳۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست ۵۲۸ ۲۰۱۵
بی ام دبلیو۴۲۰ M کوپه D عقب کوپه ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۲۷۰ ۸ اتوماتیک ۷/۳ ۶ ۱۴۲۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست ۴۲۸ ۲۰۱۵
بی ام دبلیو۴۲۸  گرند کوپه D عقب کوپه ۴ در ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۱ ۶/۷ ۱۴۴۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست ۶۳۰ ۲۰۱۲
بی ام دبلیو ۴۲۸ M گرند کوپه D عقب کوپه ۴ در ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۱ ۶/۷ ۱۴۴۰ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست  SL 350 2013بنز
بی ام دبلیو ۵۲۰ M E عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۲۷۰ ۸ اتوماتیک ۸ ۶ ۱۶۹۰ ۲۹۶۸ ۵ موجود نیست موجود نیست .
بی ام دبلیو۵۲۸ M E عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۴ ۶/۵ ۱۷۰۰ ۲۹۶۸ ۵ ۴۵۰ ۴۴۰ بنز E250 2015
بی ام دبلیوZ4 2.0 S عقب کروک ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۲۷۰ ۸ اتوماتیک ۶/۹ ۶/۵ ۱۴۷۰ ۲۴۹۶ ۳ موجود نیست موجود نیست ۴۲۰ ۲۰۱۵
بی ام دبلیوZ4 2.8 S عقب کروک ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۵/۵ ۶/۸ ۱۴۷۵ ۲۴۹۶ ۳ موجود نیست موجود نیست ۴۲۸ ۲۰۱۵
لوتوس الیز S عقب کوپه /کروک ۱۸۰۰ سوپر شارژ ۲۱۷ ۲۱۲ ۶ دستی ۴/۶ ۸/۵ ۸۷۰ . ۵ ۳۹۰-۵۰۰ ۴۰۰ بنز SL 350 2012
لکسس NX200 J چهار چرخ CROSS OVER ۲۰۰۰ توربو ۲۳۰ ۳۵۰ ۶ اتوماتیک ۷/۴ ۹/۸ ۱۸۱۴ ۲۶۵۹ ۵ موجود نیست ۶۲۰ BMW X4 2015
لکسس NX300 h J چهار چرخ CROSS OVER ۲۵۰۰ + ELC ۱۹۷ ۲۱۰ E CVT ۹ ۷/۴ ۱۸۹۶ ۲۶۵۹ ۵ موجود نیست ۶۰۵ BMW X4 2015

 

قیمت و مشخصات خودروهای ۴۰۰ میلیون تومان به بالا

نام خودرو   سگمنت محور محرک  مدل حجم موتور ( سی سی) قدرت ( اسب بخار ) گشتاور( نیوتن) گیربکس شتاب ۰ تا ۱۰۰ مصرف سوخت ( ترکیبی ) وزن فاصله محورها( میلی متر ) ستون هفته ،  تعداد ستاره ایمنی  قیمت شرکت  قیمت بازار با گارنتی دست دوم هم قیمت کم کارکرد
بی ام دبلیو X3 J چهار چرخ CROSS OVER ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۷ ۷/۵ ۱۸۴۵ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست ۷۰۰ BMW X6 2011
بی ام دبلیو  X4 J چهار چرخ CROSS OVER ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۴ ۷/۴ ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست ۸۵۰ BMW X6 2012-3
بنز C200 D عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۱۸۳ ۳۰۰ ۷ اتوماتیک ۷/۳ ۵/۶ ۱۴۶۵ ۲۸۴۰ ۵ امتیاز کامل موجود نیست موجود نیست E250 2016
بنز E250 AMG E عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۲۱۱ ۳۵۰ ۷ اتوماتیک ۷/۴ ۶ ۱۶۸۰ ۲۸۷۴ ۵امتیاز کامل موجود نیست ۹۰۰ S 350 2012
بنز E 250 CABRIOLET S عقب کروک ۲۰۰۰ توربو ۲۱۱ ۳۵۰ ۷ اتوماتیک ۷/۵ ۶/۵ ۱۶۹۵ ۲۷۶۰ ۵امتیاز کامل موجود نیست موجود نیست .
بنز S500 F عقب سدان مجلل ۴۷۰۰ ۴۵۰ ۷۰۰ ۷ اتوماتیک ۴/۸ ۸/۶ ۱۹۴۰ ۳۱۶۵ ایمن ترین سدان جهان موجود نیست ۳۰۰۰ .
پورشه ماکان J چهارچرخ CROSS OVER ۲۰۰۰ توربو ۲۳۷ ۳۵۰ ۷ اتوماتیک ۶/۹ ۷/۲ ۱۷۷۰ ۲۸۷۰ ۵امتیاز کامل موجود نیست ۱۱۰۰ پورشه کاین ۲۰۱۱
مازراتی گیبلی E عقب سدان مجلل ۳۰۰۰ توربو ۳۲۶ ۵۰۰ ۸ اتوماتیک ۵/۴ ۱۱ ۱۸۱۰ ۲۹۹۸ ۵ موجود نیست موجود نیست .
مازراتی کواترو پورته F عقب سدان مجلل ۳۰۰۰ توربو ۴۰۴ ۴۹۰ ۸ اتوماتیک ۵/۵ ۱۱/۶ ۱۸۶۰ ۳۱۱۷ ۵ موجود نیست موجود نیست .
مازراتی گرند توریسمو S عقب کوپه ۴۷۰۰ ۴۳۴ ۴۹۰ ۶ اتوماتیک ۴/۹ ۱۳/۴ ۱۸۸۰ ۲۹۴۲ ۵ موجود نیست . .
مازراتی  گرند کابریو S عقب کروک ۴۷۰۰ ۴۳۴ ۴۹۰ ۶ اتوماتیک ۵/۲ ۱۳/۴ ۱۹۸۰ ۲۹۴۲ ۵ موجود نیست موجود نیست .
آلفا رومئو ۴C S عقب کوپه ۱۸۰۰  توربو ۲۳۷ ۳۵۰ ۶ اتوماتیک ۴/۵ ۶/۸ ۱۱۷۵ ۲۳۸۰ ۴ موجود نیست موجود نیست SL 500 2013
ب ام و ۴۲۸ کابریولت S عقب کروک ۲۰۰۰ توربو ۲۴۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۱ ۶/۹ . ۲۸۱۰ ۵ موجود نیست موجود نیست SL 500 2012
بی ام دبلیو I 8 S چهار چرخ کوپه  موتور برقی+۱۵۰۰ ۳۶۲ ۵۷۰ ۶ اتوماتیک ۴/۴ ۲/۱ ۱۴۹۰ . ۵ . ۱۶۰۰ مازراتی گرند کابریو
ولوو XC90 J چهار چرخ SUV ۲۰۰۰ توربو+سوپر ۳۱۶ ۴۰۰ ۸ اتوماتیک ۶/۹ ۷/۷ ۲۰۲۵ . ایمن ترین شاسی بلند جهان موجود نیست ۱۰۰۰ کاین ۲۰۱۱
آئودی Q5 J چهار چرخ CROSS OVER ۲۰۰۰ توربو ۲۳۰ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۹ ۷/۵ ۱۸۴۵ ۲۸۷۰ ۵ موجود نیست موجود نیست BMW X4 2016
بی ام دبلیو ۷۳۰ F عقب سدان مجلل ۲۰۰۰ توربو ۲۵۸ ۴۰۰ ۸ اتوماتیک ۶/۳ ۶/۱ ۱۸۰۰ ۳۲۱۰ امتیاز کامل ۵ موجود نیست ۱۳۰۰-۱۷۰۰ S500 2011-12
بی ام دبلیو ۵۳۰ E عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۲۵۲ ۳۵۰ ۸ اتوماتیک ۶/۲ ۶/۱ ۱۶۱۵ . امتیاز کامل ۵ ۶۶۰-۸۲۰ ۷۰۰-۹۰۰ .
بنز E200 2017 E عقب سدان ۲۰۰۰ توربو ۱۸۴ ۳۰۰ ۹ اتوماتیک ۷/۷ ۶/۱ ۱۶۰۵ . امتیاز کامل ۵ موجود نیست ۱۰۵۰ S 350 2013
پورشه باکستر S عقب کروک ۲۰۰۰ توربو ۳۰۰ ۳۸۰ ۷ اتوماتیک ۴/۹ ۶/۱ ۱۳۸۵ . ۴ موجود نیست ۷۰۰ ۹۱۱ ۲۰۱۱
پورشه باکستر اس S عقب کروک ۲۵۰۰ باکسر ۳۵۰ ۴۲۰ ۷ اتوماتیک ۴/۴ ۶/۱ ۱۴۲۵ . ۴ موجود نیست ۹۰۰ ۹۱۱ ۲۰۱۲