«تپ سی» از «اسنپ» شکایت کرد

«تپ سی» از «اسنپ» شکایت کرد

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
هزینه تولید یا تولید هزینه ؟

هزینه تولید یا تولید هزینه ؟

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
مکزیک و معمایی به نام نفتا

مکزیک و معمایی به نام نفتا

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶