هیولای برف پیمای فورد

هیولای برف پیمای فورد

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
انفجار موتور در حین مسابقات شتاب

انفجار موتور در حین مسابقات شتاب

پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
آتش گرفتن کامارو در حین تست  !

آتش گرفتن کامارو در حین تست !

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵