کد خبر: 1734
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۵

نام‌نويسي دانش‌آموزان پايه اول راهنمايي، اول متوسطه و منتقل شدگان پس از تعيين مدرسه محل تحصيل و ارائه مدارك قبولي در پايه قبل، توسط مدرسه انجام مي‌پذيرد و در صورت داشتن امكانات اينترنتي نام نويسي توسط اوليا دانش‌آموز پس از تحويل كد ثبت‌نام الكترونيكي كه توسط مدرسه تخصيص داده شده از طريق سايت www.sanaad.ir انجام پذيرد.

فارس: بر اساس شيوه‌نامه نام‌نويسي الكترونيكي دانش‌آموزان، استفاده از فضاي كافي نت براي ثبت‌نام اكيداً ممنوع بوده و ملاك ثبت‌نام دانش‌آموزان كد ملي است. در شيوه‌نامه نام‌نويسي الكترونيكي دانش‌آموزان آمده است: درسال جاري امكاني در سيستم لحاظ شده است تا علاوه بر مديران مدارس، دانش‌آموزان جديدالورود ورودي به مدارس پايه‌هاي اول ابتدايي، اول راهنمايي، اول متوسطه و دانش‌آموزان انتقال يافته نيز بتوانند رأساً نسبت به ثبت‌نام خود از طريق سايتwww.sanaad.ir اقدام كنند. ثبت‌نام از طريق سايتwww.sanaad.ir انجام مي‌شود به منظور پشتيباني سامانه نام‌نويسي اينترنتي و پيگيري ثبت‌نام دانش‌آموزان، رؤساي ادارات فناوري اطلاعات و طرح و برنامه استان و در مناطق، پست‌هاي متناظر به عنوان عضو ستاد ثبت‌نام استان و منطقه در تمامي مراحل (اول تيرماه شروع ثبت نام تا پايان نام‌نويسي) حضور فعال داشته باشند. به منظور آشنايي مدارس با نحوه كاربري سامانه نام‌نويسي الكترونيكي مدارس لازم است تا به مدير يا معاون اجرايي مدرسه آموزش كاربري ارائه شود؛ اين آموزش‌ها توسط ستاد به نمايندگان استان‌ها داده شده و نمايندگان استان‌ها نيز نسبت به ارائه آموزش به نمايندگان منطقه اقدام كرده و عوامل مدارس نيز توسط نمايندگان مناطق آموزش داده خواهند شد؛ تمام آموزش‌ها به صورت مجازي بوده و از طريق سايت www.Ims.sanaad.ir ارائه مي‌شود. استفاده از فضاي كافي نت براي ثبت‌نام اكيداً ممنوع است نام نويسي الكترونيكي بايد توسط مدارس انجام پذيرد؛ در صورت تمايل و براساس ميزان وجود امكانات در آن منطقه، نام‌نويسي دانش‌آموزان ورودي (پايه‌هاي اول راهنمايي، اول متوسطه و دانش‌آموزان انتقال يافته) مي‌تواند توسط دانش‌آموزان و يا والدين آنها نيز انجام پذيرد. به منظور فرهنگ سازي در اين زمينه و تكميل صحيح تمام بنده‌هاي مندرج در فرم‌هاي نام نويسي الكترونيكي ترجيحاً‌ در شهرها و \"بدون اجبار \" نام نويسي دانش‌آموزان ورودي از طريق والدين صورت پذيرد. با توجه به آنكه تعيين نياز نيروي انساني هر مدرسه براساس مشخصات آن مدرسه و تعداد كلاس دانش‌آموزان در حال تحصيل آن واحد، پس از درج در سامانه نام نويسي در سيستم بكفا لحاظ و محاسبه مي‌شود، لذا نام نويسي و تأييد تمامي دانش‌‌آموزان توسط مديران در سامانه مذكور اجباري است. (مرجع آمار دانش‌آموزان، اطلاعات ثبت شده در اين سامانه است) در مدارسي كه امكان دسترسي به اينترنت و اينترانت وجود ندارد، مديران مدارس به يكي از روش‌هاي زير اقدام كنند: «در اولويت اول، ثبت‌نام از طريق مراكز استقرار مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي ترنم ولايت»، « در روستاها ازطريق دفاتر خدمات الكترونيك روستايي و پيش خوان دولت» و «اختصاص فضا و امكانات مناسب بابت نام‌نويسي الكترونيكي از سوي آموزش و پرورش منطقه جهت استقرار مدير يا نماينده مدرسه براي درج اطلاعات دانش‌آموزان»؛ متذكر مي‌شود استفاده از فضاي كافي نت براي ثبت‌نام، اكيداً ممنوع است. ملاك ثبت‌نام دانش‌آموزان كد ملي است با توجه به آنكه ملاك ثبت‌نام دانش‌آموزان كد ملي است لذا آندسته از افرادي كه داراي اشكال در كد ملي هستند، لازم است با مراجعه به نزديكترين اداره ثبت احوال محل زندگي خود نسبت به رفع مشكل اقدام كرده تا نام نويسي آنها قطعي شود. تمام دانش‌آموزان با تابعيت ايران كه در سال قبل در مدارس ايراني اعم از داخل و خارج تحصيل كرده‌اند (‌اعم از پايه‌ اول ابتدايي و...) لازم است تا كد ملي آنها توسط سازمان ثبت احوال كشور تاييد شود لذا اين دانش‌آموزان ابتدا پيش ثبت‌نام شده و پس از تأييد كد ملي آنها، مديران مدارس امكان تأييد ثبت‌نام نهايي را خواهند داشت؛ تأييد كد ملي به صورت سيستمي و از طريق حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش صورت مي‌پذيرد. *** مراحل ثبت نام الكترونيكي در مدارس:‌ ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه فعلي، توسط مدير مدرسه صورت مي‌گيرد قبل از شروع ثبت‌نام دانش‌آموزان لازم است تا مديران مدارس ابتدا نسبت به دريافت نام كاربري و رمز خود از طريق نماينده منطقه اقدام كنند؛ در زمان اولين ورود به سامانه لازم است تا اطلاعات مدرسه توسط مدير كنترل شده و درصورت مشاهده هرگونه مغايرتي موضوع به منطقه متبوع اطلاع داده شود تا رفع مغايرت صورت پذيرد. در مدارس شهري تا زماني كه مدير مدرسه اقدام به تكميل اطلاعات آدرس ـ شماره تلفن، محدوده جغرافيايي و كدپستي مدرسه نكند امكان هيچ گونه عملياتي ديگري را نخواهد داشت؛ پس از تكميل اطلاعات فوق، مديران ‌بايد با هماهنگي منطقه، نسبت به اعلام ظرفيت ثبت‌نام و معرفي رشته، درس، پايه و تعداد كلاس‌هاي موجود در مدرسه، با توجه به مقطع و رشته تحصيلي و نوع آن واحد، اقدام كرده تا براساس آن بتوانند ثبت‌نام دانش‌آموزان را انجام دهند. در مناطقي كه بر اساس تصميمات متخذه لازم است تا رشته درس، پايه و تعداد كلاس‌هاي مدارس توسط منطقه تأييد شود، امكان ثبت‌نام دانش‌آموز تا زمان تأييد آنها از سوي منطقه وجود نخواهد داشت. ثبت‌نام دانش‌آموزاني كه سال قبل در همان مدرسه مشغول به تحصيل بوده‌اند توسط مديران يا عوامل اجرايي مدارس، صورت پذيرفته و پس از آنكه پايه‌هاي تحصيلي آنان را يك پايه ارتقاء‌ داده، ثبت نام قطعي انجام مي‌پذيرد. نام‌نويسي دانش‌آموزان ورودي به مراكز پيش‌دبستاني و پايه‌هاي اول ابتدايي پس از تعيين مدرسه محل تحصيل و تكميل فرم‌هاي مربوطه سنجش سلامت، توسط مدير يا عوامل اجرايي انجام مي‌پذيرد و در صورت داشتن امكانات اينترنتي، نام نويسي توسط اولياء دانش‌آموز، پس از تحويل كد ثبت نام الكترونيكي كه توسط مدير تخصيص داده شده از طريق سايت www.sanaad.ir انجام پذيرد. دانش آموزاني كه فاقد هرگونه مدارك هويتي هستند، لازم است ابتدا به ستاد ثبت‌نام منطقه مراجعه كرده و پس از معرفي كتبي ستاد ثبت نام، اقدامات بعدي صورت پذيرد؛ براي دانش‌آموزان فوق پس از ثبت نام قطعي يك كد ده رقمي به عنوان كد دانش‌آموزي و كد ملي توسط سيستم توليد مي‌شود كه لازم است از آن كد در تمام مراحل بعدي به عنوان كد استاندارد استفاده شود. *نام‌نويسي دانش‌آموزان پايه‌هاي اول راهنمايي و اول متوسطه توسط اوليا انجام مي‌شود نام‌نويسي دانش‌آموزان پايه اول راهنمايي، اول متوسطه و منتقل شدگان پس از تعيين مدرسه محل تحصيل و ارائه مدارك قبولي در پايه قبل، توسط مدرسه انجام مي‌پذيرد و در صورت داشتن امكانات اينترنتي نام نويسي توسط اوليا دانش‌آموز پس از تحويل كد ثبت‌نام الكترونيكي كه توسط مدرسه تخصيص داده شده از طريق سايت www.sanaad.ir انجام پذيرد. دانش‌آموزان انتقالي چنانچه توسط مدرسه قبلي ثبت قطعي شده باشند، ابتدا بايد در مدرسه مبدا ثبت‌نام ابطال شود تا امكان ثبت‌نام در مدرسه جديد به وجود آيد؛ تمام دانش‌آموزان اتباع خارجي اعم از دانش‌آموزاني كه درهمان مدرسه تحصيل مي‌كرده‌انديا دانش‌آموزان ورودي صرفا توسط مدير يا عوامل اجرايي مدرسه ثبت نام مي‌شوند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

آخرین اخبار