پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، آمارها افزايش شش درصدي توليد انواع خودرو در كشور را نشان مي دهد.

به گزارش دنياي خودرو به نقل از ايرنا، مجموع توليد انواع خودرو كشور در ماه هاي دي، بهمن، اسفند سال 89 و فروردين و ارديبهشت سال 90، نسبت به مدت مشابه سال 88 و 89 شش درصد رشد داشته كه در اين مدت توليد خودروهاي سواري نيز با رشد 4/4 درصدي روبرو بوده است. بنابراين گزارش، توليد انواع خودرو از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان ارديبهشت ماه بيش از 661 هزار و 486 دستگاه بوده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل، توليد انواع خودرو 623 هزار و 501دستگاه بود. در اين مدت توليد خودروهاي سواري بالغ بر 549 هزارو 943 دستگاه بوده،‌ در حالي كه توليد خودروهاي سواري در پنج ماهه دي، بهمن، اسفند 88 و فروردين و ارديبهشت 89 بالغ بر 526هزار و 594دستگاه بوده است. براساس اين گزارش، مقايسه توليد انواع خودرو طي دو ماهه فروردين و ارديبهشت 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8.5 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين، مقايسه توليد انواع خودرو در ماه هاي دي، بهمن و اسفند 89 نسبت به مدت مشابه سال 88 ، 3.8درصدي رشد داشته است.در اين مدت توليد خودروهاي سواري رشد4.9 درصد بوده است. در ماه هاي دي، بهمن و اسفند 89 ، تعداد انواع خودروهاي توليد شده بالغ بر 421 هزار و 982 دستگاه بوده، درحالي كه تعداد توليد انواع خودرو در مدت مشابه سال 88 بالغ بر 406 هزارو 429 دستگاه بوده است. همچنين تعداد خودروهاي سواري توليد شده در ماه هاي دي، بهمن و اسفند 89 بالغ بر 354 هزارو 966 دستگاه بوده در حالي كه تعداد توليد انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال 88 ،‌338هزارو 150 دستگاه بوده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =

آخرین اخبار