کد خبر: 1822
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۹

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی را به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به نهاد ریاست جمهوری آمده است: قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ اول تیرماه به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21154 تاریخ چهارم تیرماه شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌شود. براساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می گردد. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. در ماده دو این قانون آمده است: کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه های یادشده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود. ماده سوم این قانون می افزاید: وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی ومعاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. براساس ماده چهارم این قانون، در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می شود. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ اول تیرماه جاری به تأیید شورای نگهبان رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

آخرین اخبار