کد خبر: 226107
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹

صنعت خودرو ما سررشته گسترش‎پذیری را گم کرده است. اما اگر ساختارها در این صنعت مطابق روش کسب‎وکار مرسوم جهانی در این صنعت اصلاح شود، زمینه حضور فعال استارت‎آپ‎ها در بخش‎های مختلف این صنعت اعم از زنجیره تامین و شبکه‎های فروش و خدمات پس از فروش فراهم خواهد شد.

به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« موانع رویش استارت‎آپ‎ها در صنعت خودرو ایران  » پرداخت.

سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

 صنعت خودرو جهان در حال پوستاندازی و تولدی دیگر است. موج عظیمی از امکانات درونزای دنیای فناوریهای دیجیتال با راهبری ایدههای نوظهور، در حال تغییر ساختار اکوسیستمها هستند و صنایعی مانند خودروسازی را که پیش از این بهصورت عمودی و یکپارچه فعالیت میکردند، درمینوردند. در چنین فضایی، گرایش صنعت خودرو به شبکههایی غنی از تامینکنندگان، مشتریان، رقبا و سازمانهای تحقیقاتی بهخودی خود زمینهساز خلق ارزشهای جدید هستند.

رصد رویدادهای صنعت خودرو جهان نشان میدهد درحالحاضر شرکتهای خودروساز به اطلاعات گستردهای درباره مزایای رقابتی، تجارب مشتریان در استفاده از خودروها و خواستههای آنها، ایدههای کارکنان خود در سطوح مختلف و مباحث تازهای همچون خودروهای تمامالکتریکی، خودروهای خودران، حسگرهای راداری، واقعیت مجازی فضای اطراف خودرو و... نیاز دارند.

برای پاسخگویی به این نیازها خودروسازانی مانند تویوتا، بامو، تسلا، فورد و... پذیرای حضور استارتآپها بودهاند و بهکمک آنها برای نوآوریهای آینده برنامهریزی میکنند. اما آیا در کشور ما نیز روابط صنعت خودرو با این شبکهها به آن حد از شفافیت در سازوکارهای تعریفشده رسیده است تا مثلا با ورود یک استارتآپ در بخش تامین قطعه از شبکه تولیدکنندگان داخلی - چه برای خطوط تولید و چه برای خدمات پس از فروش - بهترین قطعه از لحاظ کیفی را با مناسبترین قیمت و کمترین زمان تامین نمایان کند؟

گرچه برخی کارشناسان، ایدهپردازان کسبوکارهای مبتنی بر فناوریهای نوین را به حضور موثر در صنعت خودرو تشویق میکنند، اما این مستلزم میداندادن به استارتآپها برای تجربهکردن است. چراکه فعالیتهای استارتآپی تجربهمحور پیش میروند و ایدههایی از این دست را نمیتوان روی کاغذ تست کرد.

 کسبوکارهای نوپا مدل کوچکشده کسبوکارهای بزرگ یا صنایع عظیمی مانند خودرو نیستند. آنها ساختار، فرایند، استراتژی، چالشها و نیازهای خود را دارند.

شاید نامتناسببودن هزینه و درآمد را در نگاه نخست بتوان وجه تشابهی میان صنعت خودرو ما و استارتآپها دانست اما اگر در صنعت خودرو کشور بهرغم درآمدی مشخص با افزایش روزافزون هزینهها مواجه هستیم، در استارتآپها درعین تثبیت نسبی هزینهها شاهد افزایش روزافزون درآمدها هستیم.

صنعت خودرو ما سررشته گسترشپذیری را گم کرده است. اما اگر ساختارها در این صنعت مطابق روش کسبوکار مرسوم جهانی در این صنعت اصلاح شود، زمینه حضور فعال استارتآپها در بخشهای مختلف این صنعت اعم از زنجیره تامین و شبکههای فروش و خدمات پس از فروش فراهم خواهد شد.

خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو که هم نیازمند شفافسازی است و هم توسعهدهنده شفافسازی، یکی از پیشنیازهای حضور استارتآپها در صنعت خودرو است، حضوری که خود به تداوم شفافسازی در این صنعت خواهد انجامید و با مواهبی همچون آموزش و فرهنگسازی، اعتمادسازی و بهروزرسانیهای پیوسته همراه خواهد بود و بیتوجهی یا ناتوانی صنعت خودرو در قبال خواستههای مشتریان را با توجه به نیازهای آنان و آمادگی برای پاسخگویی به این نیازها جایگزین خواهد کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

آخرین اخبار

بین الملل