جلسه بین ایران‌خودرویی‌ها با انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان خودرو كشور

نرخ‌ نهاده‌های تولید هر روز در حال تغییر است. بنابراین هم باید قیمت‌ها اصلاح و تعدیل شود و هم بر اساس قیمت‌ نهاده‌های تولید باید قیمت‌ها را شناور کنند که اگر مثبت یا منفی 10درصد نرخ ارز یا مواد و سایر نهاده‌های تولید تغییر کرد، قیمت قطعات نیز به همان تناسب تغییر کند

به گزارش «اخبار خودرو»، در ادامه جلسات مدیرعامل جدید ایران‌خودرو با قطعه‌سازان جلسه ویژه‌ای بین ایران‌خودرویی‌ها با انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور برگزار شد. در این نشست ازسوی انجمن برای حل مشکلات صنعت قطعه و خودرو کشور 8 پیشنهاد و موضوع مطرح شد. موارد مربوط به تعیین تکلیف سورسهای موازی، رفع مشکلات نقدینگی، اصلاح قیمتها، شناور شدن قیمتها، اصلاح قراردادهای قطعهسازان بهصورت منصفانه، عدالت در پرداختها، واقعیکردن اعداد و ارقام بدهی خودروسازان به قطعهسازان، جلوگیری از واردات قطعات خودرو و به جریان انداختن پرونده خسارات وارده به صنعت خودرو ناشی‌از تحریمها در دفتر ریاستجمهور ازجمله موارد مطرحشده ازسوی قطعه‌سازان با مدیرعامل جدید ایرانخودرو بوده است.

در همین زمینه با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

در جلسه‌ای که با مدیرعامل ایران‌خودرو برگزار کردید، هشت پیشنهاد از سوی شما مطرح شده است. تا چه اندازه این پیشنهادها مورد استقبال قرار گرفت؟

بله؛ همانطور که اشاره کردید، ما هشت مشکل و پیرو آن هشت پیشنهاد ارائه کردیم. همچنین بسته پنج بخشی جبران کسری نقدینگی به روش‌های تخصصی غیرپولی را مطرح کردیم که البته از سوی ایران‌خودرو مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد ایران‌خودرویی‌ها کارگروهی برای این بخش در نظر بگیرند.

عمده‌ترین مساله‌ای که در این نشست مطرح شد، چه موردی بود؟

موضوع خاصی که آقای مقیمی مطرح کردند این است که قرار شد یک اتاق شیشه‌ای در ایران‌خودرو ایجاد کنند که هم عملکرد شفاف و بی‌شائبه ایران‌خودرو در آن‌جا قابل رصد و دیدن باشد و هم اینکه عدالت در پرداخت و مراودات با قطعه‌سازان و سایر ذی‌نفعان برقرار شود. اعضای هیاتمدیره ایران‌خودرو و مدیران ساپکو نیز نظرات خود را مطرح کردند. جو جلسه حاکی از عزم مدیریت جدید ایران‌خودرو در تعامل حداکثری با زنجیره تامین و قطعه‌سازان بود. در این جلسه، همچنین بحث جلوگیری از تخریب قطعه‌سازان علیه یکدیگر و جلوگیری از تخریب قطعه‌ساز و خودروساز مطرح شد و اینکه همگی در یک کشتی هستند و با اتحاد می‌توان به سر منزل مقصود رسید.

یکی از این هشت پیشنهاد، در خصوص اصلاح قیمت و شناور شدن آن است. شناور شدن قیمت‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

درخصوص قیمت قطعات هنوز اصلاحی انجام نشده است. ضمن اینکه تنها اصلاح قیمت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. چراکه نرخ‌ نهاده‌های تولید هر روز درحال تغییر است. بنابراین هم باید قیمت‌ها اصلاح و تعدیل شود و هم بر اساس قیمت‌ نهاده‌های تولید باید قیمت‌ها را شناور کنند که اگر مثبت یا منفی 10درصد نرخ ارز یا مواد و سایر نهاده‌های تولید تغییر کرد، قیمت قطعات نیز به همان تناسب تغییر کند. این باید با یک فرمول پیاده‌سازی شود تا قطعه‌سازان پشت در اتاق‌های مدیران خودروسازی‌ها و شرکت‌های تامین خودروسازی معطل اصلاح قراردادهایشان نباشند

با توجه به اینکه قیمت‌ها هر روز در حال تغییر است، چگونه می‌توان یک نرخ مشخص برای قطعات در نظر گرفت؟

می‌توان قیمت‌ها را فرموله کرد؛ به این شکل که وابستگی هر کدام از قطعات خودرو براساس سهم قیمت نهاده‌های تولید و بهای تمامشده، در نظر گرفته شود. بدینترتیب، با آنالیز قیمت مشخص می‌شود از بهای قطعه چقدر مربوط به مواد اولیه، چقدر مربوط به دستمزد، سربار، هزینه مالی و... است. اگر این مشخص باشد، ما قیمت را فرموله می‌کنیم و نرخ فروش به صورت اتوماتیک تغییر خواهد کرد

درخصوص بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان چه مواردی مطرح شد؟

این بسته پنج بخشی که البته ما آن را بسته چندبخشی به علت کم‌ و زیاد شدن آن می‌نامیم، به این موضوع اشاره می‌کند. در بخش‌های مختلف این کیک بزرگ نقدینگی، بدهی خودروسازن به قطعه‌ساز را به تکه‌های کوچک‌تری تبدیل کنیم تا قابل خوردن و هضم برای خودروساز باشد. در حوزه‌های مختلف ما عددها را به‌گونه‌ای پیشنهاد دادیم که قابل اجرا باشند و مشکل حل شود و در آینده هم پرداخت‌ها به صورت مداوم، با برنامه بوده و با ال‌سی داخلی بتوانند یک ثبات رویه و روال عادی را در زنجیره تامین حفظ کنند.

با وجود ادامهدار بودن بدهی خودروسازان آیا تامین قطعه از سوی قطعه‌سازان انجام می‌شود؟

بله؛ البته به‌دلیل کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری نامناسب تا حدودی با اختلال مواجه شده است اما در کل وضعیت بد نیست.

باآنکه فرمول 5درصد به طور کامل اجرایی نشده اما به هرحال قیمت‌ها تقریبا واقعی شده است. این مساله چه تاثیری بر کار شما دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم قیمت‌ها واقعی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال نرخ ارز هنوز به صورت کامل در قیمت قطعات اعمال نشده است. قیمت واقعی از آنالیز قیمت و نرخ نهاده‌های تولید درمی‌آید. اما در کل اینکه خودروساز با قیمت خودرو چه می‌کند، یک بحث است و اینکه با قطعه‌ساز چگونه تعامل می‌کند، موضوع دیگری است. نرخ خودرو یک بحث دستوری بوده اما قیمت قطعات خودرو تابع نرخ نهاده‌های تولید است. در آنجا قطعه‌ساز نمی‌تواند با ضرر و زیان و بهصورت بلند مدت ادامه همکاری بدهد.

در مورد قیمت خودرو آیا بحثی شد که تعاملی بین خودروسازان و قطعه‌سازان شکل بگیرد؟

باید بحث قیمت‌گذاری دستوری را ایران‌خودرو در تعامل با دولت حل کند و امیدواریم با درایت مدیریت ارشد ایرانخودرو این موضوع به سرانجام خوبی برسد.

آیا درحالحاضر تعاملی بین قطعه‌ساز و خودروساز روی قیمت‌های فعلی خودروها وجود دارد؟

بله؛ خروجی دیگر این جلسه این بود که مهندس منصوری، مدیرعامل ساپکو اعلام کردند تعدیل قیمت قطعه‌سازان در دستور کار است و در چند هفته آینده تعدیل قیمت‌ها انجام می‌شود و در سیستم می‌نشیند، قطعه‌سازان نگرانی خاصی نباید داشته باشند.

میانگین تعدیل قیمت قطعات چقدر خواهد بود؟ آیا بر قیمت خودروها هم تاثیر گذار است؟

فعلا بر قیمت خودرو تاثیرگذار نخواهد بود، چون قیمت‌ها دستوری تعیین شده است. البته نمی‌توانیم روی قیمت خودرو که بین دولت و خودروساز است، نظری بدهیم. ما فقط روی قطعه نظر می‌دهیم که افزایش قیمت قطعه ناشی از تغییر قیمت ارز از 8هزار تومان به 11هزار تومان است. برخی قراردادها هنوز با قیمت ارز 4200 تومان هستند و این یک تغییر واضح است که انجام خواهد شد. تغییر دوم، نرخ مواد اولیه داخلی است که باید در قراردادها اعمال شود. با اعمال این دو تغییر میزان تعدیلها هم مشخص می‌شود.

از بهمنماه سال گذشته که قیمت‌ها بر پایه آن تعیین شده تا امروز نرخ مواد اولیه قطعه‌سازان چند درصد افزایش پیدا کرده است؟

قیمت‌ها متنوع بوده است، اما قیمت‌هایی که در سیستم خودروسازان نشسته در بهمن سال گذشته تعدیل نشده است. ما تازه شاهد اصلاح قیمت بخشی از سال 97 که عمدتا مربوط به شش ماهه نخست است بوده‌ایم. قطعه‌سازان کمی قیمت شش ماهه دومشان تغییر کرده است. درحالحاضر قطعه‌سازان ما هم باید تعدیل قیمت سه ماهه چهارم سال 97 را دریافت کنند و هم تعدیل قیمت سال 98 را. بنابراین نمی‌توان گفت نسبت به بهمن 97 چقدر قیمت مواد اولیه تغییرات داشته‌اند

درحالحاضر میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چقدر است؟ از ابتدای سال تاکنون چقدر از بدهی پرداخت شده است؟

از ابتدای سال تاکنون میزان بدهی کم نشده است. یعنی اول سال ما برآورد کرده بودیم میزان بدهی خودروساز به کل زنجیره تامین شامل قطعه‌سازان در رده یک، دو و سه حدود 20هزار میلیارد تومان بوده است. درحال‌حاضر این میزان بدهی به 22هزار میلیارد تومان رسیده است. اوایل سال بدهی معوق خودروساز به قطعه‌ساز به کمتر از 5هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در این بخش برآورد ما بدهی معوقی بیش از 9 هزار میلیارد تومان است

ظاهرا سورس‌های موازی هم صحبت‌هایی مطرح شده است. در این خصوص چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

قرار شد در حوزه‌هایی که تامین‌کننده توانمند وجود دارد سورس جدیدی قرار ندهند. اگر غیر از این باشد ما بهجای اینکه سه قطعه‌ساز توانمند داشته باشیم، شش قطعه‌ساز ضعیف و ورشکسته خواهیم داشت که نمی‌توانند مشکل خود را حل کنند. این راهکار کوتاهمدت برای حل مشکل نقدینگی خودروساز خواهد بود اما در درازمدت دود آن در چشم قطعه‌سازان قدیم و جدید و البته خودروسازان خواهد رفت.

این سورس‌ها شامل سورس‌های خارجی هم می‌شود؟

ما بیشتر سورس‌های داخلی مدنظرمان است، اما سورس خارجی هم وجود دارد.

یعنی سورس خارجی که یک سورس داخلی نیز همزمان با آن اقدام به تولید کند، خواهیم داشت؟

بله؛ برخی قطعات در ایران کفایت تیراژ تولید دارد اما باز هم سورس جدید می‌گذارند. چراکه پول ندارند به سورس‌های قدیمی بدهند، به همین خاطر مجبورند سورس‌های جدید خواهیم داشت؟ جایگزین کنندبه ما قول دادند سورس جدید بی‌دلیلی برای زنجیره تامین قرار ندهند و در این خصوص نظر انجمن را بخواهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل