کد خبر: 934
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۰۸

مركز مديريت راه‌ها اعلام كرد: طي 24 ساعت گذشته ميانگين سرعت تردد در شبكه 83 كيلومتر در ساعت بوده است همچنين سهم تردد وسايل نقليه سنگين 24 درصد بود.

به گزارش فارس ,مركز مديريت راه‌هاي كشور از آخرين وضعيت محور‌هاي مواصلاتي خبر داد؛ ‌در حال حاضر اغلب محور‌هاي مواصلاتي كشور باز است و رفت ‌و ‌آمد در آنها جريان دارد. محورآزادشهر – خوش ييلاق دراستان گلستان به علت اجراي عمليات راهداري و ريزش‌برداري از روز يكشنبه به تاريخ 4 ارديبهشت لغايت روز چهارشنبه به تاريخ 7 ارديبهشت‌ماه بمدت 4 روز بين ساعت 8 صبح الي 20 مسدود است، مسير جايگزين شاهرود – گرمه – چمن بيد – مينودشت و بالعكس است. محور ديهوك – راور در استان يزد به علت اجراي عمليات تكميلي قطعه دوم حدفاصل كيلومتر 189 الي 192 از تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه در محدوده مورد نظر مسدود است؛ در زمان انسداد تردد وسايل نقليه از طريق جاده انحرافي احداث شده انجام مي‌شود. مسير آزادشهر – گنبد دراستان گلستان به علت اجراي عمليات روكش آسفالت (ابتدا تا كيلومتر18 ) از روزشنبه به تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهاي تعطيل ) بين ساعت 7:30 صبح الي 17 تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محورمشهد – تربت حيدريه دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات آسفالت لايه توپكا حدفاصل كيلومتر 72 الي 112 از تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بين ساعت 8 صبح الي 17 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محورگچساران – باباميدان دراستان كهگيلويه وبويراحمد به علت اجراي عمليات درزگيري حدفاصل كيلومتر 20 الي 30 ازتاريخ 30 فروردين بمدت يك ماه ازشنبه تا چهارشنبه (به جزروزهاي تعطيل ) ازساعت 7:30 الي 17 تردد وسايل نقليه بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود محور تربت حيدريه – مشهد دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات ترميم رويه آسفالتي (لكه گيري هندسي) حدفاصل كيلومتر 17 الي 27 از27 فروردين لغايت 31 ارديبهشت ماه روزانه بين ساعات 7 صبح الي 17 ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محور تربت حيدريه – مشهد در استان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات تعريض پل‌ها و عمليات خاكي از ابتدا تا كيلومتر 7 ازتاريخ 27 فروردين بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روزها بين ساعت 7 صبح الي 17 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محور بردسكن – سبزوار دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات حمل مصالح به بيرون و تنظيم شيب شيرواني وشانه سازي حدفاصل كيلومتر 15 الي 37 از تاريخ 27 فروردين بمدت 2 ماه از شنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روز ها بين ساعت 7:30 صبح الي 18 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. بزرگراه كرمانشاه – بيستون به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت در محدودهاي كيلومتر 25 الي 40 مسير رفت و كيلومتر 10 الي 17 مسير برگشت از تاريخ 20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه از شنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محوراسلام آباد غرب – پلدختر در استان كرمانشاه به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 25 الي 40 از20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه ازشنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محور روانسر – پاوه دراستان كرمانشاه به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 11 الي 25 از20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه ازشنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محور بندر تركمن – كردكوي در استان گلستان به علت ادامه اجراي عمليات بهسازي وتعريض از طرفين از تاريخ 20 فروردين ماه بمدت 3 ماه تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. بزرگراه نيشابور – مشهد دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات روكش آسفالت درمحدوده باند برگشت ساحل برج تا نيشابور ( ابتدا تا كيلومتر 17 ) از تاريخ 20 فروردين لغايت 20 خرداد ماه بمدت 2 ماه تردد وسايل نقليه بين ساعات 7 صبح الي 18 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. مسير ماسال – شاندرمن دراستان گيلان به علت اجراي عمليات نصب گاردريل تا تاريخ 10 ارديبهشت ماه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محورنهبندان – زابل دراستان خراسان جنوبي به علت عمليات بهسازي و لكه گيري حدفاصل كيلومتر 3 الي 42 تا تاريخ 30 ارديبهشت ماه به جز روزهاي تعطيل بين ساعت 7 صبح الي 16 تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محور فردوس – بيرجند دراستان خراسان جنوبي به علت اجراي عمليات بهسازي وروكش آسفالت درمحدوده رايان تا تاريخ 30 ارديبهشت ماه به جز روزهاي تعطيل بين ساعت 7 صبح الي 16 تردد وسايل نقليه بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود. محور كلاله – مراوه تپه در استان گلستان به علت اجراي عمليات روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 65 الي 75 تا اطلاع بعدي تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. ‌مسير بزرگراه بجنورد – شيروان واقع دراستان خراسان شمالي به علت اجراي عمليات پل غيرهمسطح كنارگذر شمالي در محدوده كيلومتر 2 تا تاريخ 20 ارديبهشت ماه تردد وسايل نقليه در هردو سوي باندرفت وبرگشت بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود. محورگنبد – آزادشهر دراستان گلستان به علت اجراي عمليات احداث دوربرگردان دركيلومتر يك، تا اطلاع بعدي تردد وسايل نقليه بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود. تعداد كارگاه هاي جاده‌اي موجود درسطح كشور: 19 مورد بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از سامانه هاي هوشمند ترافيك شمار در 398 محور مواصلاتي كشور خلاصه آخرين اطلاعات ترافيك راهها در 24 ساعت گذشته به شرح ذيل است: مجموع كل تردد ثبت شده 2 ميليون و 661 هزار و 33 وسيله بوده است كه نسبت به روز گذشته پنج درصد افزايش داشته است. طي 24 ساعت گذشته ميانگين سرعت تردد در شبكه 83 كيلومتر در ساعت بوده است همچنين سهم تردد وسايل نقليه سنگين 24 درصد بود. ساعت اوج تردد طي 24 ساعت گذشته بين ساعت 17 الي 18 و ساعت كمترين تردد طي 24 ساعت گذشته درطول روز بين ساعت 6 الي 7 بوده است. هموطنان ‌مي‌توانند براي آگاهي بيشتر با مراجعه به پايگاه اينترنتي اين مركز به آدرس www.iran141.ir و همچنين تماس با شماره تماس‌هاي 88926668 و 84498666 و شماره پيامك 1000141 از آخرين وضعيت راه‌هاي كشور مطلع شوند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

آخرین اخبار