نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

موبایل :

تلفن ثابت

سن :

شغل فعلی و میزان ساعات آزاد در روز

محل سکونت

سوابق وبلاگ نویسی در حوزه تکنولوژی (فهرست وار به همراه لینک مطالب)

میزان تسلط بر زبان انگلیسی و نرم افزارها