مالیات از خرید خودرو

کل اخبار:1
  • طرح مجلس برای اخذ مالیات از خرید خودرو

    در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد باید قانونی وضع شود که هر فرد فقط یک‌بار در سال خودرو ثبت‌نام کند. اما کسی  که تعداد خودرو بیشتری ثبت‌نام کند، باید مالیات بیشتری بپردازد. منتظر هستیم این طرح در مجلس نیز مطرح شود.