کد خبر: 191428
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۵

شرایط فروش اقساطی خودروهای شرکت کرمان موتور با اعلام فرش اسفندماه ادامه دارد. این شرکت شرایط فروش خودروی جک S5 اتومات و دنده ای را نیز به جداول فروش خود اضافه نموده است.

به گزارش اخبار خودرو ، در شرایط ایجاد شده توسط این شرکت با پیش پرداخت های متفاوت امکان خرید خودروهای جک و لیفان این شرکت را تا سقف ۳۶ ماه امکان پذیر می باشد.

اکثر محصولات این شرکت به صورت یک ماهه آماده تحویل خواهند بود که به شرح جدول زیر می باشند. همچنین این شرکت شرایط فروش جدیدی نیز با همکاری لیزینگ مهرآسا آغاز نموده است که برای اطلاع از آن لازم است به سایت کرمان موتور مراجعه فرمایید.

شرکت مدیران خودرو طبق روال قبل خودروهای خود را بصورت اقساطی منعطف مطابق با شرایط مشتری به فروش می رساند که در جدول زیر شرایط فروش خودروهای چری آورده شده است. فردا منتظر اعلام شرایط خودروهای MVM از مدیران خودرو باشید.

خودروسازی راین هم که توسط شرکت پرستوی آبی ارگ ، خودرو وولکس C30 اتوماتیک و دنده ای و راین وی ۵ خود را با شرایط اقساطی بفروش می رساند و جداول فروش خود را به تازگی به روز کرده و کلیه محصولات خود را در جدول جای داده است. نرخ تسهیلات در شرایط اعلام شده ۱۸ و ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و تحویل خودروها بصورت فوری انجام می شود.

خودروهای چینی
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ اولین چک (ریال) مبلغ سایر چک ها (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
کرمان موتور جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۱۱۱,۳۹۷,۰۰۰ ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ ۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰ ۳۵%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۶۳,۰۵۳,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۹,۷۵۰,۰۰۰ ۳۵%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۷,۵۱۵,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ ۷۷۴,۵۵۰,۰۰۰ ۳۵%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۱۰۱,۹۹۷,۰۰۰ ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۶۰,۹۸۸,۰۰۰ ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۹,۸۷۶,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۹۵,۵۹۸,۰۰۰ ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ۶۵۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴۵%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۵۸,۹۲۲,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ۶۹۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۵%
جک جی۵ اتوماتیک ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۱,۲۳۶,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰ ۷۵۳,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۱۱۹,۴۷۹,۰۰۰ ۱۱۶,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۳۶,۱۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۱۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۶۷,۳۱۸,۰۰۰ ۶۵,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۳۶,۱۵۰,۰۰۰ ۷۵۷,۱۷۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۵۰,۷۵۰,۰۰۰ ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۳۶,۱۵۰,۰۰۰ ۸۲۶,۳۳۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۱۱۰,۸۴۹,۰۰۰ ۱۰۷,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶۹۷,۵۶۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۶۲,۷۷۷,۰۰۰ ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۷۲۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۵۰,۳۳۰,۰۰۰ ۴۵,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۱۰۲,۲۲۰,۰۰۰ ۹۸,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ۶۹۵,۱۱۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۵۸,۲۳۷,۰۰۰ ۵۵,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ۷۴۴,۲۷۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X60 دنده اتوماتیک ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۹,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱,۲۹۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ۷۹۷,۴۳۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۶۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۹۸,۹۵۶,۰۰۰ ۹۷,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ ۵۸۳,۹۷۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۶۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۵۸,۳۰۹,۰۰۰ ۵۴,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ ۶۲۸,۲۹۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۶۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۲,۱۵۴,۰۰۰ ۴۱,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۶۳,۳۵۰,۰۰۰ ۶۸۸,۶۱۰,۰۰۰ ۳۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۹۰,۲۷۳,۰۰۰ ۹۰,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸۳,۹۲۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۵۳,۳۶۸,۰۰۰ ۵۰,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۶۲۴,۲۴۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۳۸,۱۴۸,۰۰۰ ۳۸,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۵۶۰,۰۰۰ ۴۰%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰                         - ۴ سه ماه یکبار ۸۴,۵۹۱,۰۰۰ ۸۲,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۵۷۹,۸۷۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰                         - ۸ سه ماه یکبار ۴۸,۴۲۸,۰۰۰ ۴۶,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۶۲۰,۱۹۰,۰۰۰ ۴۵%
لیفان X50 اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰                         - ۱۲ سه ماه یکبار ۴۵,۱۴۲,۰۰۰ ۳۴,۰۸۰,۰۰۰ یک ماهه ۳۰۷,۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۵%
شرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود را با شرایط ویژه دی ماه آغاز کرده است.
نام شرکت فروش خودرو نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
راین خودرو راین V5  دنده ای           ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۲۷ ۹ چک سه ماهه                   ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ فوری      ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰               ۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴%
وولکس C30 اتوماتیک           ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۲۴ ۸ چک سه ماهه                   ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳%
وولکس C30 اتوماتیک           ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۳۰ ۱۰ چک سه ماهه                   ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰               ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30 اتوماتیک           ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۱۲ ۴ چک سه ماهه                   ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰               ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶%
وولکس C30           ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۲۴ ۸ چک سه ماهه                   ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵%
وولکس C30           ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۲۷ ۹ چک سه ماهه                   ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ فوری      ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹%
وولکس C30           ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۱۲ ۴ چک سه ماهه                   ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30           ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه                   ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۹۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۹%
وولکس C30           ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰           ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         -                         - ۳۶ ۱۲ چک سه ماهه                   ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فوری      ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰               ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹%
شرکت پرستوی آبی ارگ عامل فروش خودروهای وولکس  شرایط فروش جدیدی را برای مشتریان خود فراهم آورده است.
مدیران خودرو Tiggo 5 Excellent ۹۷۴,۴۶۸,۰۰۰ ۳۴۱,۰۶۳,۸۰۰         ۱۴۶,۱۷۱,۰۰۰                         - ۱۲ ۴ چک سه ماهه ۱۴۶,۴۵۴,۰۰۰ فوری ۴۸۷,۲۳۳,۲۰۰ ۱,۰۷۳,۰۵۰,۸۰۰ ۲۰%
Tiggo 5 Excellent ۹۷۴,۴۶۸,۰۰۰ ۳۴۱,۰۶۳,۸۰۰         ۱۴۶,۱۷۱,۰۰۰                         - ۲۴ ۸ چک سه ماهه ۸۴,۲۴۴,۰۰۰ فوری ۴۸۷,۲۳۳,۲۰۰ ۱,۱۶۱,۱۸۶,۸۰۰ ۲۲%
Tiggo 5 Excellent ۹۷۴,۴۶۸,۰۰۰ ۴۳۸,۵۱۰,۶۰۰         ۱۴۶,۱۷۱,۰۰۰                         - ۳۰ ۱۰ چک سه ماهه ۵۷,۵۹۴,۰۰۰ فوری ۳۸۹,۷۸۶,۴۰۰ ۱,۱۶۰,۶۲۱,۶۰۰ ۲۲%
Tiggo 5 Luxury ۹۲۲,۹۶۸,۰۰۰ ۳۲۳,۰۳۸,۸۰۰         ۱۳۸,۴۴۶,۰۰۰                         - ۱۲ ۴ چک سه ماهه ۱۳۸,۷۱۴,۰۰۰ فوری ۴۶۱,۴۸۳,۲۰۰ ۱,۰۱۶,۳۴۰,۸۰۰ ۲۰%
Tiggo 5 Luxury ۹۲۲,۹۶۸,۰۰۰ ۳۲۳,۰۳۸,۸۰۰         ۱۳۸,۴۴۶,۰۰۰                         - ۲۴ ۸ چک سه ماهه ۷۹,۷۹۲,۰۰۰ فوری ۴۶۱,۴۸۳,۲۰۰ ۱,۰۹۹,۸۲۰,۸۰۰ ۲۲%
Tiggo 5 Luxury ۹۲۲,۹۶۸,۰۰۰ ۴۱۵,۳۳۵,۶۰۰         ۱۳۸,۴۴۶,۰۰۰                         - ۳۰ ۱۰ چک سه ماهه ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ فوری ۳۶۹,۱۸۶,۴۰۰ ۱,۰۹۹,۲۸۱,۶۰۰ ۲۲%
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۱۲ ماه ۱۲ فقره چک ۱ ماهه ۳۴,۲۱۲,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۵۷,۵۴۹,۵۰۰ ۲۰%
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۶ فقره چک ۲ ماهه ۶۸,۹۸۰,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۶۰,۸۸۵,۵۰۰
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۴ فقره چک ۳ ماهه ۱۰۴,۳۰۴,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۶۴,۲۲۱,۵۰۰
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۱۸ ماه ۱۸ فقره چک ۱ ماهه ۲۴,۰۹۶,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۸۰,۷۳۳,۵۰۰ ۲۱%
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۹ فقره چک ۲ ماهه ۴۸,۵۸۱,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۸۴,۲۳۴,۵۰۰
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۶ فقره چک ۳ ماهه ۷۳,۴۵۴,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۷۸۷,۷۲۹,۵۰۰
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۲۴ ماه ۲۴ فقره چک ۱ ماهه ۱۹,۶۸۵,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۸۱۹,۴۴۵,۵۰۰ ۲۲%
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۱۲ فقره چک ۲ ماهه ۳۹,۶۸۴,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۸۲۳,۲۱۳,۵۰۰
ARRIZO 5 CVT Luxury ۶۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲۴۲,۹۰۳,۵۰۰ ۱۰۴,۱۰۲,۰۰۰                         - ۸ فقره چک ۳ ماهه ۵۹,۹۹۸,۰۰۰ ۳۰ روز ۳۴۷,۰۰۴,۵۰۰ ۸۲۶,۹۸۹,۵۰۰

برچسب‌ها

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حشمت ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
    برای خرید۱۲ماهه از کرمان موتور ۳۴میلیون تسهیلات میدهد برای این ۳۴ میلیون تومان ۱۳ میلیون سود میگیرد آخه چند درصدحساب میکنند.کسی نست به اینها بگه چرا برای یک ماشین چینی چنین سودی میگرند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

آخرین اخبار

بین الملل