اعتراض واردکنندگان خودرو در مقابل گمرک بوشهر

تعدادی از واردکنندگان و فعالان حوزه خودروهای وارداتی به تجمع اعتراضی مقابل گمرک بوشهر دست زدند.

به گزارش «اخبار خودرو»، پس از مطرح شدن مباحثی مبنی بر ارسال خودروهای دپوشده در گمرک به سازمان اموال تملیکی، برخی از واردکنندگان قانونی خودرو در کنار تعدادی از خریداران خودروهای وارداتی، صبح امروز تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی را در مقابل درب گمرک بوشهر برگزار کردند.

در ادامه تصاویری از این تجمع را مشاهده می کنید.