آینده خودروهای الکتریکی‌

کل اخبار:1
  • احتمالاتی درخصوص آینده خودروهای الکتریکی‌

    احتمالاتی درخصوص آینده خودروهای الکتریکی‌

    تردیدی نیست که الکتریکی‌سازی به اصلی‌ترین مسیر آینده خودروسازی بدل شده است و از میان گزینه‌هایی که خودروسازان برای عرضه خودرو با سوخت جایگزین مورد بررسی قرار داده‌اند، خودروهای الکتریکی از شانس بیشتری برای قبضه کردن بازار جهانی برخوردارند.