بازسازی صحنه تصادف

کل اخبار:1
  • چرا کروکی‌ تصادفات الکترونیکی می‌شود؟

    چرا کروکی‌ تصادفات الکترونیکی می‌شود؟

    کروکی در بروز تصادفات از سوی کارشناس پلیس راهور بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا از ایجاد تصادفات ساختگی و سوءاستفاده از بیمه جلوگیری می‌کند، براین اساس ضروری است تا سیستمی طراحی شود تا با کمترین خطا از بروز تخلفات احتمالی بعد از تصادفات جلوگیری کند.