خودروهای رنو

کل اخبار:1
  • وقتی خودروهای رنو پلاک نمی‌شوند

    وقتی خودروهای رنو پلاک نمی‌شوند

    حکایت مشتریان منتظر و خودروهایی که به دست مصرف کننده نمی رسد حالا از خان خودروسازان گذشته و به مرحله شماره گذاری رسیده، خودروهایی که حالا تولید شده اند اما به دلایل استانداردی در حوزه محیط زیست شماره گذاری نمی شوند.