عیب ‌یابی صندلی

کل اخبار:1
  • عیب ‌یابی صندلی

    این قطعه در برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل عمرمفید کمی دارد و پس از مدتی تنظیم کردن، قدرت جابه‌جایی یا حتی نرمی آن از بین می‌رود و معمولا این مشکل سبب ایجاد صدای اضافی یا حرکت اضافی در صندلی می‌شود.