فرمان هیدرولیک

کل اخبار:1
  • فرمان هیدرولیک بهتر است یا فرمان برقی؟

    در سیستم فرمان هیدرولیکی برای پمپ کردن باید پمپ هیدرولیک به‌گردش درآید. از این رو با توجه به‌این‌که نیروی پمپ از طریق میل‌لنگ تامین می‌شود، با افزایش مصرف سوخت با استهلاک بیش‌تر قطعات و کاهش راندمان مواجه هستیم.