ورود خودرو

کل اخبار:1
  • مراقبت از کودکان هنگام رانندگی

    از زمان ورود خودرو به زندگی ما و تبدیل شدنش به یکی از وسایل معمولی که از آن استفاده می‌کنیم بیش‌از صد سال می‌گذرد. در نیم‌قرن گذشته خودروها هرچه بیشتر در دسترس قرار گرفتند و خانواده‌ها نیز در سراسر جهان برای راحتی تردد خود اقدام  به خرید آن‌ها کردند.