شرکت‌ها جنرال‌موتورز

کل اخبار:1
  • ادامه بحران کمبود میکروچیپ‌ها

    شب سیاه بی‌پایان

    ادامه بحران کمبود میکروچیپ‌ها

    کمبود میکروچیپ‌ها همچنان ادامه دارد و خودروسازان بزرگ را در سراسر جهان با مشکلات جدی مواجه کرده است. یکی از این شرکت‌ها جنرال‌موتورز است که اعلام کرده تمام فعالیت‌های کارخانه‌هایش را در آمریکای‌شمالی به‌مدت دو هفته متوقف خواهد کرد و همچنین این احتمال را داده که ممکن است این تعطیلی تمدید شود.