عرضه خودرو در بورس

چند وقتی می شود زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا به گوش میرسد. اما این امر تاکنون در حد حرف بوده و قدمی برای اجرای این موضوع برداشته نشده است. این در حالی است که مسئولان بورس کالا نیز تاکنون در اینباره چندان به اظهار نظر نپرداخته اند.

به گزارش «اخبار خودرو»،چند وقتی می شود زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا به گوش میرسد. اما این امر تاکنون در حد حرف بوده و قدمی برای اجرای این موضوع برداشته نشده است. این در حالی است که مسئولان بورس کالا نیز تاکنون در اینباره چندان به اظهار نظر نپرداخته اند. حال در این رابطه رضا محتشمی پور، قائم مقام مدیرعامل بــورس کالای ایران در گفتگو با روزنامه دنیای خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا، این موضوع هنوز در مجلس شفاف نشده و در حال بحث است و ابهاماتی دارد، گفت: »هر زمان این ابهامات روشن شود، می توان در مورد آن حرف زد. زیرا همچنان ایده های متفاوتی در این مورد مطرح میشود. اما اگر قرار باشــد خودرو در بورس کالا عرضه شود، الزاماتی دارد که مهمترین آنها این است که مداخله قیمتی نمی تواند در بورس کالا انجام شود.« محتشمی پور اظهار داشت: »یعنی نمی توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بورسی خودرو باید به قیمت واقعی بازار نزدیک باشد خودرویی را که قیمــت آن در بازار 500میلیون تومان اســت، با 100میلیون تومان در بورس عرضه کنیم و بعد از آن نیز اتفاقی برای قیمت رخ ندهد. چنین توقعی از بورس کالا نمیتوان داشت. نکته دوم این است که اگر ما می خواهیم برای عرضه خودرو در بورس کالا قیمت پایه تعیین کنیم، این نرخ باید به واقعیاتی که در بازار وجود دارد، نزدیک باشــد. بنابراین فرمولی که برای قیمتگذاری تعیین می شــود و نهادی که متولی آن خواهد شــد – چه بورس کالا، چه ســازمان حمایت و وزات صمت و چه شورای رقابت - خروجی کار باید به صورتی باشد که این قیمت فاصله زیاد و معناداری با قیمتهای واقعی بازار نداشته باشد.« قائم مقام مدیرعامل بــورس کالای ایران در ادامه بیان کرد: »وقتی بازههای رقابت بورسی باید کوچک و دقیق باشند تفاوت قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد زیاد باشــد، در وهله نخست موجب بروز رفتارهای هیجانی میشود. به طور مثال وقتی شما کالایی را که باید روی قیمت100 می ایستاده، روی 50 قیمت می گذارید، احتمــال اینکه قیمت آن ســر از 140 ،150 و 160 دربیاورد، وجود دارد و رفتارهای هیجانی در پی دارد. زیرا کســی نمی داند بازه رقابتی آن تا چه اندازه میتواند بزرگ باشد. درصورتیکه بازه های رقابت بورسی باید کوچک باشند و افراد باید بدانند که روی عدد نسبتا دقیقی صحبت میکنند. وی افزود: از سوی دیگر، اگر فاصله قیمتی زیاد باشد، تقاضاهای زیادی را روانه بورس می کند که علاوه بر ایجاد رفتارهای هیجانی، این تقاضای زیاد ممکن است نقض غرض کند و امکان عرضه را بگیرد. این ها نکاتی هستند که اگر رعایت شوند، امکان عرضه خودرو در بورس وجود دارد.« محتشمی پور با بیان اینکه اساســا خودرو کالای بورسی حساب عرضه پایین موجب شکل گیری رقابتهای غیرمنطقی است نمیشود، افزود: »در این رابطه باید دو بحث را از هم جدا کنیم؛ اول اینکه آیا میتوانیم خودرو را در بورس عرضه کنیم؟ بله؛ اگر سطح کمی از مداخله قیمتی وجود داشــته باشد، این امکان وجود دارد. دوم هم اینکه آیا این کار حالت مطلوب و ایده آل است؟ خیر؛ در دنیا هم کالایی مثل خودرو در بورس معامله نمی شود. البته ما در بورس امکان تامین مالی برای خودروسازان داریم، اما اینکه بخواهیم یک محصول را به صورت فیزیکی در بورس کالا عرضه کنیم، مستلزم آن است که آن کالا در حجم مناسب و متناسب با نیاز بازار عرضه شود. وی ادامه داد: مشکلی که عالوه بر مداخله قیمتی در مورد خودرو وجود دارد، عرضه بســیار پایین آن است؛ وقتی عرضه یک کالا در بورس کم باشد، امکان اینکه رقابتهای غیرمنطقی روی آن انجام شود، بســیار زیاد است. اینها نگرانیهایی است که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد و مطرح است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل