صنعت خودرو

تاکنون بیش از 100هزار نفر از کارگران شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی دُز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

به گزارش «اخبار خودرو»،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه از یکشنبه هفته جاری واکسیناسیون کارکنان صنعت قطعه کشور آغاز شد، گفت: «تاکنون بیش از 100هزار نفر از کارگران شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند.» سیدجواد سلیمانی در مراسم آغاز واکسیناسیون کارکنان صنعت قطعهسازی اظهار کرد: «از دو هفته پیش واکسیناسیون کارگران و کارکنان صنعت خودرو آغاز شد و طبق آخرین آمارها بیشاز 100هزار نفر از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا و تعدادی از شرکتهای قطعهسازی توانستند دُز اول واکسن کرونا را دریافت کنند.» وی با بیان اینکه واکسیناسیون شرکتهای قطعهساز و خدمات پس از فروش شرکتهای خودروسازی آغاز شده است و این امر نوید آن را میدهد که تولید خودرو در آیندهای نزدیک افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، افزود: «تمام سعی ما بر این است بعد از آنکه شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی دُز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، خانوادههای کارگران و کارکنان این صنایع نیز تحتپوشش طرح واکسیناسیون قرار گیرند.» سلیمانی با بیان اینکه واکسیناسیون شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی با هدف افزایش تولید و پاسخگویی مناسب به نیاز خودرویی مردم است، تصریح کرد: «طبق هدفگذاری صورتگرفته و در راستای کاهش دغدغه و نگرانی کارگران خطوط تولید، 600هزار نفر در این صنعت واکسینه خواهند شد.» وی اظهار کرد: «با انجام واکسیناسیون، سربازان خط مقدم تولید با خیال راحت ادامه خدمت میدهند. از این رو، امیدواریم دُز موردنیاز برای واکسیناسیون کامل فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی از سوی وزارت بهداشت و درمان تامین شود.»

واکسینهشدن 300هزار کارگر قطعهساز با پیگیری سایپا

در همین راستا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: «با پیگیریهای گروه خودروسازی سایپا حدود 300هزار نفر از کارکنان شرکتهای قطعهسازی واکسینه خواهند شد و این امر کمک قابلتوجهی میکند تا قطعات مورد نیاز خودروها و بخش خدمات پس از فروش تامین شود.» محمدرضا نجفیمنش افزود: «گروه خودروسازی سایپا از طریق وزارت بهداشت متصدی انجام واکسیناسیون شرکتهای خودروسازی، قطعهسازی و مجموعههای خدمات پس از فروش شد.» وی تصریح کرد: «بر این اساس، جلسات هماهنگی منظم بین گروههای ذینفع برگزار شد تا روند واکسیناسیون فعالان این عرصه شتاب بگیرد. از این رو، تعداد دقیق فعالان این عرصه تا حدودی مشخص و فرآیند واکسیناسیون آغاز شد.» وی ادامه داد: «در تهران مراکزی تعیین شد تا قطعهسازان در فضای ایمن بتوانند دُز اول واکسن خود را دریافت کنند. در شهرستانها نیز در تلاش هستیم مراکزی برای انجام واکسیناسیون تعیین شود تا قطعهسازان سراسر کشور با سرعت دُز اول واکسن کرونا را دریافت کنند.» رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با بیان اینکه در طرح واکسیناسیون همه باید کمک و همراهی کنند تا مصون شوند، بیان کرد: «خودروسازان و شرکتهای قطعهسازی در این حوزه بهصورت کامل همکاری دارند تا فرآیند واکسیناسیون با سرعت عملیاتی شود.» وی درباره تعداد قطعهسازانی که واکسینه خواهند شد، افزود: «هنوز تعداد قطعهسازان نهایی نشده، اما پیشبینی ما این است با احتساب قطعهسازان اصلی و زیرمجموعه آنها حدود 200 تا 300 هزار نفر واکسینه خواهند شد.»

واکسن قطعهسازان به سهمیه استانها اضافه میشود

معاون اداری و توسعه منابع انسانی سایپا نیز در این زمینه اظهار داشت: «درپی تفاهمنامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گروه سایپا، این گروه خودروسازی بهعنوان نماینده وزارت بهداشت در صنعت خودرو (خودروسازان و قطعهسازان) انتخاب شد تا راهبری و هماهنگی اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان و کارگران این صنایع را انجام دهد.» حمیدرضا بهروان ادامه داد: «پس از امضای این تفاهمنامه، گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی چهار انجمن صنایع همگن قطعهسازی، انجمن صنفی قطعهسازان، انجمن خودروسازان و انجمن شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش خودروسازان، اطلاعات و آمار اعضای این شرکتها را جمعآوری و برای وزارت بهداشت ارسال کرد.» وی با بیان اینکه اطلاعات شرکتهای فعال در صنعت خورو به تفکیک استانهای مختلف کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است، افزود: «با هماهنگی و پیگیریهایی که گروه خودروسازی سایپا انجام داده است، واکسیناسیون شرکتهای فعال در استانهای تهران و البرز از امروز در محل شرکتهای قطعهسازی آغاز میشود.» بهروان ادامه داد: «لیست صنایع خودرو و قطعهسازی مستقر در استانهای کشور نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و این وزارتخانه، واکسنهای موردنیاز برای انجام واکسیناسیون این شرکتها را به سهمیه هر استان اضافه خواهد کرد.» وی با بیان اینکه انجام واکسیناسیون تمام کارکنان و کارگران صنعت خودرو و قطعهسازی کشور در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، ادامه داد: «دانشگاههای علوم پزشکی هر استان، سهمیه صنایع خودرو و قطعهسازی را دریافت میکند و هماهنگیهای لازم برای انجام واکسیناسیون کارکنان و کارگران این شرکتها را از طریق مراکز تزریق واکسن انجام خواهد داد.» معاون منابع انسانی گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: «جدول زمانبندی انجام واکسیناسیون صنایع خودرو و قطعهسازی استانهای تهران و البرز درحال آمادهسازی است و تا پایان هفته برای ابلاغ و انجام هماهنگیهای لازم به انجمنهای مربوطه ارسال میشود.»

اقدام دلسوزانه و جهادی سایپا برای واکسیناسیون صنعت خودرو

جانشین قرارگاه زیستی سپاه محمد رسولالله (ص) نیز در مراسم آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکتهای قطعهسازی گفت: «گروه خودروسازی سایپا دلسوزانه و جهادی برای واکسیناسیون صنعت خودرو اقدام کرد.» سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمود حسینی اظهار کرد: «بیش از 20 ماه است که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا شده و خیلی از خانوادهها داغدار شدند. بنابراین در قالب طرح شهید سپهبد سلیمانی گروه بسیج در چهار حوزه مراقبت، نظارت، حمایت و واکسیناسیون اقدامات کمکی خود به شبکه بهداشت کشور را آغاز کرد.» وی ادامه داد: «براساس طرح شهید سلیمانی، شاغلان ایرانخودرو، سایپا و کارخانجات غرب تهران که تحت پوشش سپاه محمد رسولالله (ص) قرار دارند، واکسینه میشوند و در گام بعدی خانواده این عزیزان نیز واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.» جانشین قرارگاه زیستی سپاه محمد رسولالله (ص) اظهار کرد: «گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی مطلوب، دلسوزانه و جهادی برای واکسیناسیون صنعت خودرو و قطعهسازی اقدام کرد. بنابراین امیدواریم این روند برای ماههای آتی ادامه پیدا کند تا تمام فعالان این حوزه دُز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کنند و نتایج خوبی را در مقابله با ویروس کرونا شاهد باشیم.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل