Nexcel

کاسترول موفق به معرفی فناوری منحصربه فردی شده است که میتوان از آن به عنوان آغاز تحول در صنعت روغن های موتوری یاد کرد.سیستمی که «Nexcel »نام گرفته و طبق ادعای کاسترول یک سلول روغنی است.

به گزارش «اخبار خودرو»، یک قطعه مهر و موم شده و ایمن که روغن موتور و فیلتر را به صورت یک جا در خود قرار داده اســت. این طراحی باعث تحول در روند تعویض روغن بــرای خودروها به صورتی که تا امروز انجام می دادیم، می شود.

درواقع این تفکر جدید چگونگی مدیریت روغن موتور و انجام ســرویس های خــودرو را متحول خواهد کرد.

نِکسل طراحی شده تا حین انجام عملیات تعویض روغن هیچ گونه آلودگی و اثری از قطرات روغن بر جا نماند و از آن مهم تر اینکه برای تعویض روغن دیگر نه نیازی به دســتگاه ساکشــن است و نه الزم اســت تعویض روغنی ها پیچ کارتل را برای خالــی کردن روغن باز کنند.

به جای آن نِکســل این امکان را به شما میدهد که عملیات تعویض روغن را ظرف ۹۰ ثانیه انجام دهید؛ بدون اینکه حتی یک پیچ از خودرو را باز کنید.

درحال حاضر سیستم نِکسل در سوپراسپرت ۸۰۰ اسب بخاری آستون مارتین ولکان استفاده شده است؛ خودرویی که بیشتر برای اســتفاده در مسیر مسابقه ای طراحی شده و نیاز به روغن موتور اختصاصی خود دارد.

نِکسل چگونه کار میکند

نِکســل همچون یک کارتریج پرینتر اســت. این ســلول شــامل روغن موتور، فیلتر و رابط الکترونیکی است که برای مدیریت روانکار خودرو استفاده می شود. حجم دقیق روغن مورد نیاز موتور خودرو در نِکسل ذخیره شده و جریان روغن بین موتور و فیلتر داخل نِکسل همیشه برقرار است.

این سیستم براساس هر دو روش پمپاژ خشک و تر میتواند عمل کند. یکی از ایده های نِکسل این است که همیشه مقدار دقیقی از روغن و نوع دقیقی از آن در اختیار موتور باشد.

وقتی زمان تعویض روغن برسد در سیستم مدیریت نرم افزاری خودرو این سرویس را انتخاب میکنید و کل روغن به سمت سلول نِکسل پمپاژ میشود و با برداشتن ســلول کل روغن خارج میشــود.

ســلول جدید روغن نیز پس از جایگذاری داخل موتور پمپاژ میشــود و یک چرخه کامل روغن بین موتور و سلول برقرار میشود.

مزایای نِکسل

کاسترول همچنین به مزایای جدیدی از نِکسل اشاره کرده است. از جمله آنها می توان به سرعت و ایمنی روند تعویض روغن و عدم نیاز به خــارج کردن روغن داخل موتور و رفع مشــکالت تعویض فیلتر اشاره کرد.

مزیت دیگر به بحث محیط زیســتی برمی گردد. این سلولها کاملا قابل بازیافت هستند و کاسترول اعلام کرده برنامه ای برای تحویل سلولها در نظر گرفته که با تصفیه مجدد روغن سوخته موجود در سلولها، از دفع مستقیم آنها جلوگیری می کند.

در حال حاضر نِکسل تنها توسط کارشناسهای کاسترول تعویض می شــود؛ اما این روش میتواند باعث شود تعویض روغن به یکی از کارهای عادی تبدیل شود که انجام آن توسط هر فردی امکانپذیر است. از سوی دیگر برای کاربری هایی همچون موتوراسپرت، صنعت و البته مسابقات استقامت که نیاز به تعویض روغن با سرعت بسیار بالا دارند نیز به شدت مناسب است.

چه زمانی نِکسل قابل دسترس خواهد بود؟

درحال حاضر نِکســل در آســتون مارتین ولکان استفاده میشود. درواقع کاســترول از آن به عنوان یک فناوری جدید و آپشن بسیار سطح بالا که در عمل قابل استفاده است، یاد میکند.

اندی پالمر، مدیرعامل آستون مارتین درباره این نوآوری گفت: «ما باور داریم که آستون مارتین ولکان سطح جدیدی از استانداردها در کلاس سوپراسپرت های فوق لوکس معرفی کرده است، تکنولوژی نِکسل هم توانســته استاندارد جدیدی در روانکاری خودرو معرفی کند. بنابراین کنار هــم قرار گرفتن این دو نــوآوری قابلیتهای همدیگر را به صورت بهتری نمایش میدهد.»

اما در دنیای واقعی برای اینکه خودرو شما بتواند از سلولهای نِکسل استفاده کند باید طراحی موتور متفاوتی داشته باشد. بنابراین نمیتوان بــرای خودروهای قدیمی از آن اســتفاده کرد.

همچنین هنگام طراحی خودرو باید داخل محوطه کاپوت محلی را برای این سلول درنظر بگیرند. البته نســخه آزمایشی از نِکســل در خودرو فورد فوکوس با موتور اکوبوست استفاده شده است.

کاســترول تایید کرده با چندین خودروساز در کنار آستون مارتین برای استفاده از این سلولها صحبت کرده است. اما باتوجه به اینکــه این برندها باید رویکرد جدیدی در سیســتم روغن موتور خودرو ایجاد کنند، شــاید چندسالی زمان لازم باشد تا در خودروهای داخل جاده نیز شــاهد اســتفاده از نِکسل باشیم؛ شاید تا سال ۲۰۲۵

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =

آخرین اخبار

بین الملل